• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "Ondersteuning streekvervoerders voor meer veiligheid in streekvervoer"

Het lid N. Kaptheijns (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

In het artikel “Streekvervoer wil geld voor veiligheid” uit het Nederlands Dagblad van 18-2-2016 (*) spreken de vijf streekvervoerders in Nederland de uitgesproken wens uit om ook een bijdrage te ontvangen van het door staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) beschikbaar gestelde bedrag van 10 miljoen Euro om geweld in het openbaar vervoer tegen te gaan.

Wat de streekvervoerders steekt, is dat het grootste gedeelte van deze 10 miljoen Euro naar de NS gaat, terwijl het streekvervoer met dezelfde problemen te maken heeft in bussen en trams.

Staatssecretaris Dijksma wil dat er ingezet wordt op de ontwikkeling van flexibele veiligheidsteams, een maatregel die de streekvervoerders volledig onderschrijven.
In 2012 was er bij een aantal bedrijven in het streekvervoer namelijk een dergelijke pilot, dat buitengewoon goed bleek te werken, maar uiteindelijk moest worden gestopt vanwege een gebrek aan financiële middelen. Tijdens de proefperiode zakte het aantal incidenten met maar liefst een kwart.

De Partij Voor de Vrijheid Noord-Holland staat als een huis voor een Noord-Hollandse samenleving waarin alle burgers in vrijheid en veiligheid moeten kunnen leven en reizen. Vrijheid en veiligheid zijn namelijk de basis voor een maatschappelijk en economisch sterke provincie.

Inzake openbaar vervoer staat in het Coalieakkoord 2015-2019 “Ruimte voor Groei” op blz. 24:

“Goede bereikbaarheid is noodzakelijk voor de groei van de economie in Noord-Holland, maar ook een vereiste om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt en het sociale leven.”

Tevens valt op blz. 24 te lezen:

“De provincie heeft een coördinerende rol bij regionale verkeers- en vervoersaangelegen-heden. Bij de invulling van onze rol zoeken wij continu afstemming met onze partners in de aangrenzende provincies, de vervoerregio Amsterdam en de andere medeoverheden.”

En in de Begroting van 2016 staat op blz. 48:

"Sociaal veiligheidsbeleid van concessiehouders per concessie van het openbaar busvervoer, buurtbussen, per regio aan het sociaal veiligheidskader getoetst."

Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1. Is GS bekend met genoemd artikel uit het Nederlands Dagblad (*)?

2. Welke specifieke activiteiten onderneemt uw College momenteel om geweld in het streekvervoer tegen te gaan? Graag een gemotiveerd antwoord.

3. Bent u bereid, al dan niet in IPO-verband, om bij staatssecretaris Dijksma uw steun uit te spreken voor de wens van de streekvervoerders om tevens een substantieel deel van het beschikbaar gestelde bedrag van 10 miljoen Euro naar de streekvervoerders te laten vloeien, zodat ook geweld in het streekvervoer kan worden aangepakt? Zo nee, waarom niet?

N. Kaptheijns
PVV Noord-Holland

(*) ““Streekvervoer wil geld voor veiligheid” (Nederlands Dagblad, 18-2-2016)

 • Hits: 2123