• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvr. "Geen Polenkampen in Noord-Holland!"

De leden J.J.A.M. van Hooff en N. Kaptheijns (PVV) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede vragen te willen stellen aan het College.

Toelichting:

Uit het artikel “Chaos verwacht door vele Polen in tuinbouwdorp De Kwakel” (*) uit de Telegraaf van 18 maart 2016, komt naar voren dat bewoners van tuindersdorp De Kwakel in de gemeente Uithoorn zich grote zorgen maken naar aanleiding van het schietdrama op 17 maart, waarbij een agent een messentrekkende Poolse tuinbouwmedewerker doodschoot.

Volgens de bewoners staat dit vreselijke incident niet op zichzelf. Zo zouden te veel Poolse arbeiders bij elkaar worden gezet in te kleine huizen en zorgen verveling en drankmisbruik voor de nodige problemen. Zo zwalken in de buurt waar genoemd schietdrama zich heeft afgespeeld, vaker dronken Polen nabij de provinciale weg.

Helaas heeft De Kwakel in het recente verleden meer ernstige incidenten meegemaakt, waarbij Poolse gastarbeiders betrokken waren. Zo brandde in de zomer van 2014 een monumentale woonboerderij af, waarin Poolse gastarbeiders waren gehuisvest (**) en viel er in de herfst van 2008 zelfs een dode bij een enorme brand in een appartementencomplex waar gastarbeiders verbleven (***).

Plannen van de gemeente om op de Poelweg studiowoningen te plaatsen om Poolse gastarbeiders te huisvesten, worden dan ook met argusogen bekeken. De vrees van inwoners is dat er straks nog meer gastarbeiders op elkaar worden gepropt, met alle gevolgen van dien. Sommige bewoners spreken over maar liefst 2.000 Polen, terwijl De Kwakel zelf 4.000 inwoners telt. Met recht kan dan gesproken worden over een Polenkamp.

Hoewel de verantwoordelijk wethouder van de gemeente Uithoorn, dhr. Marvin Polak (VVD) en Nes Vastgoed, de bouwer van de studiowoningen, het aantal van 2.000 Polen ontkennen, waren zij merkwaardig genoeg niet in staat om aan te geven hoeveel woningen er exact zullen worden geplaatst.

De PVV deelt volledig de zorgen van de inwoners van De Kwakel en vreest voor de veiligheid en leefbaarheid van het tuindersdorp, als deze plannen worden gerealiseerd. Bovendien is de fractie van mening dat als starters in Uithoorn meer dan 8 jaar moeten wachten op een sociale huurwoning (****), het zeer wrang is dat de gemeente Uithoorn wel woningen laat bouwen voor gastarbeiders.

Ondergetekenden stellen aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1. Klopt het dat het kleine tuindersdorp De Kwakel met 4.000 inwoners, mogelijk 2.000 Poolse gastarbeiders voor haar kiezen krijgt, met alle mogelijke gevolgen vandien voor de leefbaarheid en veiligheid in het tuindersdorp?

2. Hoeveel woningen worden nu in totaal in De Kwakel gebouwd voor de Poolse gastarbeiders?

3. Welke activiteiten mogen de inwoners van De Kwakel van u verwachten om een eventuele stapeling van Polen met alle gevolgen vandien, te voorkomen? Graag een gemotiveerd antwoord.

4. Kunt u, als provinciaal wegbeheerder, aangeven welke maatregelen u gaat nemen om de veiligheid op de provinciale weg te waarborgen voor alle weggebruikers, aangezien dronken Polen nogal eens te vinden zijn nabij de provinciale weg? Graag een gemotiveerd antwoord.

5. Deelt u de mening dat het volstrekt belachelijk is dat starters in Uithoorn meer dan 8 jaar moeten wachten op een sociale huurwoning, maar dat de gemeente Uithoorn wel instemt met de bouw van woningen voor gastarbeiders? Zo ja, bent u bereid de gemeente Uithoorn hierop aan te spreken en zo nee, waarom niet?

6. Worden de te bouwen studiowoningen alleen gebruikt voor gastarbeiders of ook voor de opvang van asielzoekers? Graag een gemotiveerd antwoord.

7. Kunt u bij de gemeente Uithoorn nagaan welke maatregelen zij gaan nemen om de veiligheid en leefbaarheid van de inwoners van De Kwakel te waarborgen? Graag een gemotiveerd antwoord.

In 2015 was de werkloosheid in de gemeente Uithoorn 6,1%.

8. Deelt u de mening dat elke gemeente in Noord-Holland haar uiterste best moet doen om werkloze Noord-Hollandse inwoners aan het werk te helpen en dat daarom (in overleg met het bedrijfsleven) ingezet moet worden op het aantrekken van zo min mogelijk gastarbeiders en zoveel mogelijk werkloze Noord-Hollanders? Zo nee, waarom niet?

9. Kunt u nagaan wat de gemeente Uithoorn heeft gedaan om de Poolse gastarbeiders ‘overbodig’ te maken? Graag een gemotiveerd antwoord.

J.J.A.M. van Hooff           
PVV Noord-Holland          

N. Kaptheijns
PVV Noord-Holland

(*) ”Chaos verwacht door vele Polen in tuinbouwdorp De Kwakel” (Telegraaf, 18-3-2016)
(**) ”Grote brand bij woonboerderij in De Kwakel” (nu.nl, 11-8-2014)
(***) ”Dode door uitslaande brand De Kwakel” (nu.nl, 28-10-2008)
(****) http://jaarverslag2013.eigenhaard.nl/jaarverslag/activiteiten/verhuur/sociale-huurwoningen/ 

 • Hits: 2511