• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "Meer treinen met gevaarlijke stoffen door het Gooi"

Het lid N. Kaptheijns (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

Uit het artikel “Mogelijk rijden meer giftreinen door Gooi” van de Gooi- en Eemlander op 22 april 2016 (*) komt naar voren dat een half jaar lang, vanaf het weekend van 16 april jongstleden tot het weekend van 16 oktober, meer treinen met gevaarlijke stoffen rijden door de Vechtstreek, het Gooi en het Eemland. Door werkzaamheden in Duitsland aan het Duitse deel van de Betuwelijn kan tot eind 2022 de Betuweroute jaarlijks gedurende een periode niet volledig worden gebruikt, waardoor een deel van de vrachttreinen de IJsselroute neemt en via Amsterdam, Weesp, Hilversum en Amersfoort naar Oldenzaal rijdt.

Prorail heeft aangegeven dat vanaf deze week elke dag tussen de vijf en acht vrachttreinen extra door het Gooi en het Eemland rijden en dat ook volgend jaar gedurende acht weken extra vrachttreinen zullen passeren. Echter, precieze cijfers kan Prorail niet geven, ook niet voor de jaren 2018 tot en met 2022. Een woordvoerder van Prorail liet in het genoemde artikel optekenen: “Pas achteraf kunnen we zeggen hoe het precies is verlopen’’.

De Partij Voor de Vrijheid vindt deze vaagheid benauwend en maakt zich zorgen over de veiligheid van omwonenden langs de te volgen route door Noord-Holland en het personeel van vrachttreinen die gevaarlijke stoffen vervoeren.

Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1. Hoeveel treinen met gevaarlijke stoffen zijn de afgelopen jaren al door de Vechtstreek, het Gooi en het Eemland gereden? Graag een gemotiveerd antwoord, waarin cijfers per jaar staan en informatie over het aantal wagons en welke gevaarlijke stoffen precies vervoerd zijn.

2. Zijn er aanvullende maatregelen genomen door bijvoorbeeld de betreffende Noord-Hollandse Veiligheidsregio’s vanwege de toename van het aantal vrachttreinen met gevaarlijke stoffen? Zo ja, welke maatregelen & zo nee, waarom niet?

3. Klopt het dat vrachttreinen met gevaarlijke stoffen in Noord-Holland langs woningen rijden die op een steenworp afstand liggen van het spoor, wat mogelijk in strijd is met het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen dat in 2015 in werking is getreden en uitgaat van een afstand van 200 meter?
Zo ja, wat wordt ondernomen om de veiligheid van deze omwonenden te waarborgen & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

4. Kunt u nagaan waarom Prorail geen duidelijkere cijfers kan geven t.a.v. de toename van langsrijdende vrachttreinen, gezien het feit dat het om gevaarlijke stoffen gaat? Zo nee, waarom niet?

Op donderdag 31 maart heeft Commissaris van de Koning dhr. Johan Remkes een ambtsbezoek gebracht aan woningbouwproject Holland Park in de gemeente Diemen, dat 600 woningen per jaar moet gaan opleveren en uiteindelijk een wijk moet worden met 3.000 woningen en 5.000 inwoners. Echter, woningen van Holland Park komen op een steenworp afstand van een in gebruik zijnde spoorlijn te liggen, waar tevens vrachttreinen met gevaarlijke stoffen langsrijden.

5. Zijn er in Noord-Holland nog meer in ontwikkeling zijnde woningbouwprojecten waarbij woningen binnen 200 meter van spoorlijnen komen te liggen waarover vrachttreinen met gevaarlijke stoffen rijden? Graag een gemotiveerd antwoord.

6. Op welke wijze is door het woningbouwproject Holland Park en door eventuele andere in ontwikkeling zijnde woningbouwprojecten voldaan aan de eerdergenoemde wetgeving? Graag een gemotiveerd antwoord.

N. Kaptheijns
PVV Noord-Holland

BRONNEN

(*) “Mogelijk rijden meer giftreinen door Gooi” (Gooi- en Eemlander, 22-4-2016)

 • Hits: 2003