• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "Meer woningen voor Noord-Hollanders, niet voor asielzoekers!"

Het lid N. Kaptheijns (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

In het artikel “Tijdelijk huis voor vluchteling” uit het Noordhollands Dagblad van 11 juni 2016 (*) komt naar voren dat het merendeel van de gemeenten in Noord-Holland Noord niet hun doelstellingen halen met het beschikbaar stellen van woningen voor asielzoekers en daarom deed gedeputeerde mw. Joke Geldhof een oproep aan de gemeenten om meer tijdelijke woningen te realiseren.
Op 10 juni 2016 maakte mw. Geldhof namelijk voor alle betrokken gemeenten de cijfers bekend tijdens een kennisconferentie over vluchtelingen in het gemeentehuis van Medemblik te Wognum en de cijfers nopen volgens haar tot creativiteit. Zo zouden gemeenten meer moeten inspelen op de bouw van tijdelijke woningen, aangezien deze geen tijdrovende procedures vergen en zou ook serieus gekeken moeten worden naar het geschikt maken van bijvoorbeeld lege schoolgebouwen voor bewoning door asielzoekers.

Dhr. Ronald Ligthart van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) deed ook een duit in het zakje door te stellen dat ook de plannen voor grootschalige asielzoekerscentra doorgezet moeten worden, aangezien het lang niet zeker is dat de vluchtelingenstroom opdroogt.

De Partij voor de Vrijheid maakt zich grote zorgen over deze gang van zaken. Noord-Hollandse burgers die vaak jarenlang op een wachtlijst staan om in aanmerking te komen voor een huurwoning worden keihard in de kou gezet en lijken plannen voor de opvang van nog meer asielzoekers gewoon doorgedrukt te worden, zonder dat er draagvlak voor is, met alle sociaal-economische gevolgen van dien.

Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1) Heeft de provincie financieel bijgedragen aan de betreffende kennisconferentie op 10 juni 2016 te Wognum? Zo ja, welk bedrag?

2) Deelt u de mening dat u beter betreffende gemeenten had kunnen adviseren meer (tijdelijke) woningen te realiseren voor haar woningzoekende burgers die vaak vele jaren op een wachtlijst staan om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning i.p.v. voor asielzoekers die enkel en alleen in Nederland zijn voor onze sociale voorzieningen?
Zo nee, waarom niet?

3) Deelt u de mening dat het op zijn zachtst gezegd opmerkelijk is dat er nu creatieve oplossingen worden bedacht om asielzoekers te huisvesten, terwijl deze creatieve oplossingen ook al jaren hadden kunnen werken voor Noord-Hollandse woningzoekers die noodgedwongen op een wachtlijst staan?
Zo nee, waarom niet?

4) Heeft het College, in het licht van de waarschijnlijk nog lang niet opgedroogde ”vluchtelingenstroom” richting Nederland, een absolute grens m.b.t. de opvang van asielzoekers voor haar provincie of is de hele wereld welkom om gebruik te maken van onze sociale voorzieningen ten koste van onze eigen Noord-Hollandse burgers?
Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Deelt u de mening dat de oproep van mw. Joke Geldhof en de opmerking van dhr. Ronald Ligthart een volstrekte minachting laten zien voor de absolute meerderheid van de Nederlandsers en Noord-Hollanders die geen opvang willen van extra asielzoekers?
Zo nee, waarom niet?

N. Kaptheijns
PVV Noord-Holland

BRONNEN

(*) “Tijdelijk huis voor vluchteling” (Noordhollands Dagblad, 11-6-2016)

 • Hits: 2057