• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "Provincie te paard voor betere dienstregeling Kennemerlijn!"

Het lid J.J.A.M. van Hooff (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

Uit het artikel “Wethouders in het geweer tegen NS om Kennemerlijn” van het Haarlems Dagblad op 15 juni 2016 (*) komt naar voren dat wethouders van twee spoorgemeenten langs de Kennemerlijn de glasheldere resultaten van een enquête van de IJmuider Courant en Dagblad Kennemerland willen aangrijpen om de NS te bewegen de volledig uitgeklede dienstregeling op de Kennemerlijn tussen Alkmaar en Haarlem weer op peil te brengen.

De NS had namelijk de dienstregeling voor 2016 sterk versoberd t.o.v. 2015; sinds half december 2015 rijden dagelijks tussen Alkmaar en Haarlem maar liefst 40 sneltreinen minder dan voorheen en stuitte de nieuwe dienstregeling bij invoering op veel verzet van treinreizigers, lokale bestuurders en de gemeenteraad van Beverwijk, waar de fractievoorzitters met een petitie kwamen die 2.100 handtekeningen omvatte.

Ondanks al het verzet en gedane moeite door reizigers, lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers, wilde de NS geen enkele handreiking doen om de dienstregeling van 2016 ook maar een beetje aan te passen. Reizigers op de Kennemerlijn hoefden tevens geen hoop te koesteren dat de sterk versoberde dienstregeling 2016 ook maar iets zou worden verbeterd in 2017 door de NS.

Inzake de dienstregeling van 2017 heeft de NS na lang bestuurlijk overleg met betrokken gemeenten, alleen de minuscule toezegging gedaan dat in de spits drie sprinters iets worden verlengd, zodat er meer mensen kunnen gaan zitten. De in 2016 geschrapte 40 sneltreinen zouden niet terugkeren.

Om die reden waren de IJmuider Courant en Dagblad Kennemerland samen met de gemeente Beverwijk een enquête gestart onder de treinreizigers op de spoorlijn tussen Alkmaar en Haarlem om in kaart te brengen wat zij o.a. vinden van de huidige dienstregeling en de toezeggingen van de NS. Deze enquête eindigde op maandag 13 juni 2016.

Op 7 juni kwam het Noordhollands Dagblad met het artikel “Treinpassagiers doen boekje open over de Kennemerlijn: Agressie, frustratie en flauwvallen” (**), waarin een tussentijdse stand van zaken werd gepresenteerd inzake de enquête met reacties van reizigers.
De meest voorkomende woorden in de reacties van de treinpassagiers waren “vol” en “niet zitten”. Maar ook de volgende zorgwekkende zaken werden aangegeven:

“Sardines in een blik. Gebrek aan comfort. Gevaarlijk. Opgehokt. Hutjemutje. Schandalig. Krankzinnig. Chaos. Scheldpartijen. Irritatie. Drama. En: vol, vol, vol. Deze woorden keren voortdurend terug in de verhalen van treinreizigers. Zes mensen geven aan dat ze uitkijken naar een nieuwe baan, zodat ze niet meer over deze treinlijn hoeven… Enkelen vinden het belachelijk dat ze veel geld voor treinkaarten moeten betalen voor zo’n slechte dienstverlening. Velen vinden de situatie onveilig…Treinmachinisten die weigeren te vertrekken omdat de trein te vol zit. Oudere dames die niet kunnen instappen op station Bloemendaal, en de trein maar laten wegrijden. Iemand die bijna klem komt te zitten tussen de deuren. Treindeuren die helemaal niet meer dicht kunnen. Passagiers die bagage niet kunnen meenemen. Het is allemaal eerder regel dan uitzondering op de Kennemerlijn.”

De uiteindelijke resultaten van de enquête liegen er dan ook niet om; maar liefst 97 procent van de reizigers meent dat de NS meer moet verbeteren dan wat onlangs is toegezegd en ingevoerd en 82 procent van de reizigers geeft de kwaliteit van reizen een (zware) onvoldoende.

Resultaten en reacties om je als miljardenbedrijf de ogen uit je kop voor te schamen.

In de IJmuider Courant van 7 juni 2016 stond ook het artikel “Drie langere treinen per dag doekje voor ’t bloeden” (***), waarin wethouder mw. Jaqueline Dorenbos van de gemeente Beverwijk haar enorme onvrede uitsprak over onder andere de manier waarop de NS omgaat met de kritische bestuurders uit de betrokken gemeenten:

“Maar dit bedrijf behandelt ons gewoon als een lastige mug, die je moet verjagen.”

Een merkwaardige zaak aangezien bestuurders als mw. Dorenbos alleen maar opkomen voor de vele treinreizigers die door de sterk versoberde dienstregeling te maken krijgen met overvolle treinen, slechtere aansluitingen en veel langere reistijden.

Zij is dan ook van mening, wat ook door de resultaten van de genoemde enquête wordt bevestigd, dat de nieuwe maatregel de problemen van de reizigers niet oplost en slechts een doekje voor het bloeden is. Verder liet ze optekenen dat door de afgenomen reismogelijkheden, steeds meer mensen uit haar omgeving overstappen van de trein naar de auto.
Dat zou gevolgen kunnen hebben voor het Noord-Hollands wegverkeer.

De Partij voor de Vrijheid Noord-Holland onderschrijft de zorgen en enorme irritaties van de treinreizigers en betrokken gemeentes volledig en steunen dan ook de pogingen die zij ondernemen om de NS te bewegen de dienstregeling weer op peil te brengen.
In de eerste plaats, omdat je zo niet met zich groen en geel betalende treinreizigers omgaat, maar ook vanwege de mogelijke gevolgen van de volstrekt uitgeklede dienstregeling voor de druk op het Noord-Hollands wegennet.

Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1. Deelt u de mening dat het een grof schandaal is hoe de NS omgaat met haar treinpassagiers op de Kennemerlijn, die voor een bar en boze dienstverlening en volledig uitgeklede dienstregeling wel het volle pond mogen betalen? Zo nee, waarom niet?

2. Bent u ook de mening toegedaan dat de resultaten van de enquête, de aanvullende reacties van de treinreizigers en de ervaringen van de lokale politiek met de NS, glashelder aantonen dat de NS volstrekt onvoldoende oog lijkt te hebben voor de omgeving waarin het opereert en haar maatschappelijke verantwoordelijkheden in Noord-Holland? Zo nee, waarom niet?

3. Is er een trend dat steeds meer mensen overstappen van de trein naar de auto, omdat er bijvoorbeeld steeds minder reismogelijkheden zijn door de uitgeklede dienstregeling op de Kennemerlijn? Zo ja, welke gevolgen kan dit hebben voor het Noord-Hollands wegennet & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

4. Bent u bereid in belang van de ernstig gedupeerde treinreizigers op de Kennemerlijn, zo snel mogelijk contact te zoeken met de betrokken gemeenten en met de NS in conclaaf te gaan om de huidige dienstregeling zo veel mogelijk terug te brengen in de oude staat, zowel voor het restant van 2016, als voor 2017? Zo nee, waarom niet?

J.J.A.M. van Hooff
PVV Noord-Holland

BRONNEN

(*) “Wethouders in het geweer tegen NS om Kennemerlijn” (Haarlems Dagblad, 15-6-2016)
(**) “Treinpassagiers doen boekje open over de Kennemerlijn: Agressie, frustratie en flauwvallen” (Noordhollands Dagblad, 7-6-2016)
(***) “Drie langere treinen per dag doekje voor ’t bloeden” (IJmuider Courant, 7-6-2016)

 • Hits: 2169