• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Mondelinge vragen "Aanpak geweld in busvervoer" (Vragenuur PS-vergadering 27-6-2016)

Toelichting:

Uit het artikel "In Haarlem vlogen de stoeptegels door de busruiten" (Trouw, 14-6-2016) blijkt dat in de Haarlemse Schalkwijk een groep jongeren 12 juni jongstleden een bus met stoeptegels bekogelde, met een gewonde passagier en flinke schade tot gevolg. Tevens komt naar voren dat in maart 2016 herhaaldelijk stoeptegels door ruiten werden gegooid van bussen in Heemskerk en Zaandam.

Voor de duidelijkheid: een standaard stoeptegel heeft een gewicht van bijna 10 kilogram, waardoor een tegel een levensgevaarlijk projectiel kan worden, als het naar bijvoorbeeld een bus wordt geworpen.

In hetzelfde artikel liet busvervoerder Connexxion optekenen dat geweld in het busvervoer geen nieuw fenomeen is en dat men geen budget heeft om extra beveiligers in te zetten. Aangezien gemeenten te maken hebben met onzekere economische tijden en ook de laatste jaren extra taken op hun bordje hebben gekregen met minder budget, is het niet ondenkbaar dat zij ook niet adequaat kunnen bijdragen aan het nemen van eventuele (aanvullende) veiligheidsmaatregelen.

De Partij voor de Vrijheid maakt zich grote zorgen om deze golf aan gewelddadige incidenten met alle gevolgen van dien en ondergetekende wil dan ook graag de volgende vragen stellen aan gedeputeerde mw. Post:

1) Bent u ook van mening dat elke Noord-Hollander te allen tijde veilig moet kunnen reizen met de bus? Zo nee, waarom niet?

2) Deelt u de mening dat het “Quality of Life” principe, een belangrijk uitgangspunt in het economisch beleid van het College en waar ook “persoonlijke veiligheid” onder valt, in het busvervoer onder druk staat? Zo nee, waarom niet?

3) Bent u ook van mening dat een op meerdere plaatsen in Noord-Holland onveilig openbaar vervoer negatief bijdraagt aan het vestigingsklimaat van de provincie Noord-Holland en daarmee de Noord-Hollandse economie op ten duur schade kan toebrengen? Zo nee, waarom niet?

4) Deelt u de mening dat een onveilig openbaar vervoer kan resulteren in een stijgend autogebruik met alle gevolgen van dien? Zo nee, waarom niet?

5) Bent u bereid zo snel mogelijk met betreffende busvervoerders en gemeenten in conclaaf te gaan om in kaart te brengen op welke wijze de provincie kan bijdragen aan het veiliger maken van het busvervoer en de Staten hierover te berichten?
Zo nee, waarom niet?

 • Hits: 2212