• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "Ook een goede NS-dienstregeling voor BUCH-gemeenten!"

Het lid J.J.A.M. van Hooff (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij aanvullende vragen wil stellen aan het College inzake zijn op 17 juni 2016 binnengekomen set Statenvragen “Provincie te paard voor betere dienstregeling Kennemerlijn” (78-2016).

Toelichting:

In het artikel “NS-plan: Castricum totaal intercityloos” uit het Noordhollands Dagblad van 1 juli 2016 (*) komt naar voren dat er plannen op tafel liggen om de vier intercity’s die per uur de gemeente Castricum aandoen te gaan schrappen. De betreffende lijn (tussen Den Helder en Nijmegen/Maastricht) is van groot belang voor de in Amsterdam werkende forens.

Omdat de NS eind 2015 de dienstregeling op de Kennemerlijn (tussen Hoorn en Haarlem) versoberde, waardoor ondermeer de reistijd van Castricum naar Haarlem toenam, zou het eventueel schrappen van de vier intercity’s per uur een verdere achteruitgang betekenen voor de bereikbaarheid van de gemeente Castricum en andere BUCH-gemeenten. Een slechte zaak, aangezien in deze gemeenten veel forenzen wonen.

Hoewel genoemde plannen formeel nog niet bekend zijn gemaakt, worden ze begin juli besproken door onder andere de NS en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) om te komen tot hoofdlijnen voor een nieuw OV-Toekomstbeeld.

De plannen komen onder andere voort uit een in juni 2014 aangenomen motie in de Tweede Kamer waarin de wens stond verwoord om middels een quickscan te kijken naar maatregelen welke mogelijk zijn voor het substantieel verkorten van de reistijd naar de Randstad vanaf onder andere Den Helder (motie CU-Tweede Kamerlid mw. Dik-Faber, nummer 29984-515). In het document “Beschrijving uitkomsten QuickScan reistijdverkorting” (2015) staat op blz. 9 dat “Onderzoek doen naar de impact van het overslaan van een aantal IC stations” wordt meegenomen in de verdere analyses voor het vormgeven van het OV Toekomstbeeld.

Tijdwinst kan dan geboekt worden door stations als Castricum en Heiloo niet meer aan te doen. Er lijkt dus vooral een focus te zijn op de belangen van de Randstad en de MRA.

Op 30 juni jongstleden was er een spoeddebat in de Raad van Castricum over bovengenoemde plannen en zo goed als de gehele Raad was het eens over het belang voor de forenzen, alsmede heel Castricum en dat het College daarom tijdig actie moet ondernemen.

Hoewel het in eerste instantie aan de gemeente Castricum en andere BUCH-gemeenten is om in overleg met de NS te gaan over een nieuw OV-Toekomstbeeld, maakt de PVV zich zorgen over de dreigende afnemende bereikbaarheid van gebieden in Noord-Holland die buiten de Randstad en MRA liggen. Zeker gezien het feit dat Castricum en andere BUCH-gemeenten forenzen-gemeenten zijn die nu en in de toekomst, door de bouw van woningen in de buurt van de NS-stations, intensief gebruik maken van de trein.

Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende aanvullende vragen voor set 78-2016:

1) Deelt u de mening dat de ogenschijnlijke focus op de belangen van de Metropoolregio Amsterdam en de Randstad niet mag betekenen dat de NS-dienstregeling voor daarbuiten liggende gemeenten in Noord-Holland wordt uitgekleed met alle gevolgen van dien? Zo nee, waarom niet?

2) Bent u bereid, waar mogelijk en gewenst, de gemeente Castricum en andere BUCH-gemeenten bij te staan in gesprekken met onder andere de NS inzake de hoofdlijnen van een nieuw OV-Toekomstbeeld, teneinde ook voor deze gemeenten een goede dienstregeling te bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?

J.J.A.M. van Hooff
PVV Noord-Holland

(*) “NS-plan: Castricum totaal intercityloos” (Noordhollands Dagblad, 1-7-2016)

 • Hits: 2395