• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "Burgemeesters falen inzake aanpak islamitisch geweld!"

Het lid N. Kaptheijns (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

In het artikel “Link ramadan, reljeugd bewezen” uit de Gooi- en Eemlander van 14 juli 2016 (*) komt naar voren dat de Hilversumse burgemeester dhr. Pieter Broertjes (PvdA) al een tijd roept dat er een link is tussen de ramadan en ernstige overlast door islamitische reljeugd. Op 13 juli 2016 kwam de burgemeester met politiecijfers die deze link duidelijk bevestigen. Waar verleden jaar tijdens de ramadanperiode ondermeer de nodige ramen werden ingegooid in Hilversum Oost, vielen dit jaar de vele autobranden op.

Burgemeester Broertjes heeft hierover op 13 juli 2016 een gesprek gehad met de voorman van de organisatie “Bewust Moslim”, dhr. Fouad el Bouch (alias Abou Hafs), die geïrriteerd was over de constateringen van dhr. Broertjes. Er is afgesproken dat er wordt gekeken op welke manier de genoemde organisatie kan helpen de islamitische reljeugd in het gareel te houden.

Een nogal vreemde gang van zaken, aangezien uitgangspunten van de islam juist de problemen veroorzaken en dhr. El Bouch ook een zeer discutabele achtergrond heeft. Zo was hij gastspreker tijdens een omstreden pro-ISIS betoging in Den Haag op 21 december 2013 (**).

Maar burgemeester Broertjes is niet de enige burgemeester die zich, op zijn zachtst gezegd, opmerkelijk gedraagt met betrekking tot islamitische geweld. De voormalig burgemeester van de gemeente Katwijk en op 6 juli 2016 door de gemeenteraad van Haarlem verkozen tot de nieuwe burgemeester van Haarlem, dhr. Jos Wienen (CDA), heeft toegegeven bewust zaken in de doofpot te hebben gestopt met betrekking tot incidenten in het Katwijkse azc, omdat dit stigmatiserend zou werken (***).

De Partij voor de Vrijheid maakt zich grote zorgen over hoe genoemde burgemeesters omgaan met de veiligheid in hun gemeente en islamitisch geweld ogenschijnlijk niet adequaat wensen aan te pakken, terwijl het scheppen van een veilige leefomgeving een belangrijke taak is voor burgemeesters.

Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1) Deelt u de mening dat misschien wel de belangrijkste taak van een burgemeester is om de veiligheid in zijn/haar gemeente te waarborgen? Zo nee, waarom niet?

2) Deelt u de mening dat als een burgemeester toegeeft islamitische geweldsincidenten in de doofpot te hebben gestopt, hij/zij glashelder aantoont niet geschikt te zijn voor deze belangrijke post? Zo ja, wat heeft de CvK dan specifiek gedaan om de selectie van dhr. Wienen voor het burgemeesterschap van de gemeente Haarlem te voorkomen & zo nee, waarom niet?

3) Deelt u de mening dat als een burgemeester islamitisch geweld wil indammen door aan te pappen met islamitische organisaties en/of zeer omstreden islamitische individuen, hij/zij glashelder aantoont niet geschikt te zijn voor deze belangrijke post? Zo nee, waarom niet?

4) Kunt u aangeven of er in Noord-Holland op dit moment nog meer zittende burgemeesters zijn die contacten onderhouden met islamitische organisaties en/of zeer omstreden islamitische individuen om islamitisch geweld tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

N. Kaptheijns
PVV Noord-Holland

(*) “Link ramadan, reljeugd bewezen” (Gooi- en Eemlander, 14-7-2016)

(**) http://www.carelbrendel.nl/2015/12/19/nederlandse-politiek-ontdekt-salafisme-britten-worstelen-met-moslimbroeders/ 

(***) http://www.nrc.nl/nieuws/2016/01/23/incidenten-asielzoekers-apart-melden-stigmatiseer-1583409-a81742 

 • Hits: 1856