• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Motie vreemd "Inventarisatie incidenten asielzoekers"

Provinciale Staten van Noord-Holland,

Datum: 29 mei 2017
Onderwerp: Inventarisatie incidenten asielzoekers

Motie vreemd aan de orde van de dag

Constaterende dat:

- het COA over heel 2016 maar liefst 1.666 incidenten heeft geregistreerd in Noord-Holland, waarbij asielzoekers direct of indirect betrokken zijn, variërend van fysieke agressie en geweld tegen personen tot het niet naleven van huisregels;

-de Telegraaf op 29 april 2017 onder andere berichtte dat de Nationale Politie criminaliteitscijfers van asielzoekers onder de pet wilde houden.

Overwegende dat:

- er sprake is van een structureel probleem met asielzoekers die misdrijven plegen tegen
personen en/of overlast veroorzaken;

- orde en veiligheid een collectief goed is dat gemeenten en politie/justitie ontstijgt;

- de provincie Noord-Holland een belangrijke bijdrage kan leveren bij de transparantie van
gegevens over misstanden met asielzoekers en het waarborgen van de orde en
veiligheid binnen de provincie Noord-Holland.

Roept het College op om:

- zo snel mogelijk een inventarisatie (plus specificatie) te maken van het aantal incidenten met
asielzoekers in 2016 in samenspraak met justitie en gemeenten en hierover te berichten aan PS voor het aankomende zomerreces.

En gaan over tot de orde van de dag.

N. Kaptheijns
PVV N-H

 • Hits: 1672