• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Motie vreemd "Zo min mogelijk geheim verklaren provinciale documenten"

Provinciale Staten van Noord-Holland,

Datum: 29 mei 2017
Onderwerp: Zo min mogelijk geheim verklaren provinciale documenten

Motie vreemd aan de orde van de dag

Constaterende dat:
• uit onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer uit 2014 naar voren komt dat in de vorige Statenperiode (tot oktober 2013) de provincie Noord-Holland 27 documenten geheim heeft verklaard;
• uit onderzoek van NH Nieuws naar het geheim verklaren van documenten door de 48 Noord-Hollandse gemeenten en de provincie Noord-Holland van 2014 tot en met 2016, blijkt dat laatstgenoemde in deze periode maar liefst 175 documenten geheim heeft verklaard;
• de Noord-Hollandse overheid daarmee de twijfelachtige eer heeft derde te staan in de provincie Noord-Holland met alleen nog twee lokale overheden boven zich die nog meer documenten geheim hebben verklaard;
• volgens NH Nieuws regelmatig vraagtekens kunnen worden gezet bij de motieven voor geheimhouding.

Overwegende dat:
• het in sommige gevallen noodzakelijk is om tot geheimhouding van documenten over te gaan, aangezien er anders schadelijke gevolgen kunnen zijn voor personen, bedrijven of het maatschappelijk belang;
• het voor het vertrouwen van de Noord-Hollandse burgers in de provinciale politiek, van groot belang is dat zo min mogelijk documenten geheim worden verklaard en in gevallen dat er wel voor geheimhouding wordt gekozen, een deugdelijke onderbouwing wordt gegeven.

Roept het College op om:
• in samenwerking met PS te komen tot een werkwijze waarbij altijd bij het opleggen van geheimhouding een deugdelijke onderbouwing wordt gegeven;
• in samenwerking met PS te streven naar zo min mogelijk geheim verklaren van documenten;
• waar mogelijk alleen gedeelten van documenten met specifiek gevoelige informatie te verwijderen of onzichtbaar te maken en niet hele documenten geheim te verklaren.

En gaan over tot de orde van de dag.

M. Deen
PVV N-H

  • Hits: 2269