• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "Ex-bestuursvoorzitter Alliander vertrekt met gouden handdruk"

Het lid J.J.A.M. van Hooff (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

In een artikel uit de Telegraaf (*) van 12 september 2017 valt te lezen dat energiebedrijf Alliander zijn ex-bestuursvoorzitter dhr. Peter Molengraaf een gouden handdruk heeft gegeven van circa een half miljoen euro. De op eigen initiatief vertrokken dhr. Molengraaf krijgt namelijk zes maanden doorbetaald (169.000 euro) en een vol jaarsalaris. (348.000 euro)
Dit laatste bedrag zou een “contractueel bepaalde vertrekvergoeding” zijn.

Uit het artikel kan ook worden opgemaakt dat de afgelopen jaren meermaals discussie was over de topsalarissen bij Alliander.

De provincie Noord-Holland heeft 9,16% van de aandelen in handen van Alliander en heeft stemrecht in het AvA.

De Partij voor de Vrijheid is niet te spreken over deze riante vertrekvergoeding. Dergelijke vergoedingen zijn niet te verantwoorden naar de Noord-Hollandse bevolking.

Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1) Deelt u de mening dat de totale vertrekvergoeding van de op eigen initiatief opgestapte dhr. Molengraaf extreem hoog is? Zo nee, waarom niet?

2) Kunt u gedetailleerd aangeven waarom dhr. Molengraaf is opgestapt en waarom is besloten hem zes maanden door te betalen? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Welke in het oog springende prestaties heeft dhr. Molengraaf geleverd om met een dergelijke vertrekvergoeding te vertrekken? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Welke activiteiten heeft de provincie ondernomen om de totale vertrekvergoeding van dhr. Molengraaf verlaagd te krijgen? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Deelt u de mening dat het aangezicht van het Noord-Hollandse bestuur en Alliander schade oploopt door deze hoge vertrekvergoeding? Zo nee, waarom niet?

6) Hanteert de provincie richtlijnen inzake vertrekvergoedingen van bestuursleden in deelnemingen? Zo ja, welke zijn dat & zo nee, bent u bereid deze te ontwikkelen, waarbij de insteek is: soberheid, soberheid, soberheid? Graag een gemotiveerd antwoord.

7) Kunt u aangeven voor alle bestuursleden in de deelnemingen van de provincie, wat hun contractuele vertrekvergoedingen zijn? Zo nee, waarom niet?


J.J.A.M. van Hooff
PVV Noord-Holland


BRON

(*) “Kassa ex-ceo Alliander” (Telegraaf, 12-9-2017)

Amsterdam - Energiebedrijf Alliander heeft zijn ex-bestuursvoorzitter Peter Molengraaf een half miljoen meegegeven via een gouden handdruk.
Dat bevestigde de netbeheerder maandagavond na berichtgeving hierover van RTLZ. De 52-jarige ingenieur meldde eerder dat hij op eigen initiatief vertrok.
Alliander bevestigt de vertrokken Molengraaf zes maanden door te betalen en daarnaast een vol jaarsalaris mee te geven.
Peter Molengraaf leidde sinds 2009 het nutsbedrijf Alliander, dat in handen is van provincies als Gelderland, Friesland en Noord-Holland en gemeenten als Amsterdam. Alliander beheert gas- en elektriciteitsnetwerken in grote delen van Nederland.
In maart nam hij een sabbatical van zes maanden. Daarvoor gebruikte hij vakantiedagen en onbetaald ouderschapsverlof. De zes maanden doorbetaling kost Alliander EUR 169.000 in totaal, naast een ’contractueel bepaalde vertrekvergoeding’ van EUR 348.000.
In de afgelopen jaren was er meermaals discussie over de topsalarissen bij Alliander. Formeel is de netbeheerder geen staatsbedrijf, maar de netbeheerder is wel in handen van provinciale en lokale overheden.

  • Hits: 1464