• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "Gedeputeerde Staten zet Raad en burgers Wijdemeren volledig buitenspel"

Het lid I. Bezaan (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

In een artikel uit de Gooi- en Eemlander (*) van 18 september 2017 valt te lezen dat Gedeputeerde Staten een brief naar de gemeente Wijdemeren heeft gestuurd, waaruit kan worden opgemaakt dat de gemeente inzake plannen voor gemeentelijke herindeling of zelf haar volledige zelfstandigheid moet opgeven of dat Gedeputeerde Staten dat doet op 7 november 2017.

De gemeente Wijdemeren krijgt namelijk nauwelijks bewegingsruimte. Kiezen voor (gedeeltelijke) zelfstandigheid en zogenoemde Piofach-taken (bv. personeelszaken en huisvesting) samen willen doen met één of andere gemeenten, is voor Gedeputeerde Staten een onbewandelbaar pad; dan besluit GS op 7 november 2017 zelf met welke gemeenten Wijdemeren moet fuseren.
De andere optie voor de gemeente Wijdemeren is voor 7 november zelf “kiezen” voor een fusie met in elk geval de gemeente Hilversum.

Een voorstel van de Raad om te investeren in de gemeente als uitvoeringsorganisatie, desnoods taken aan de regio over te dragen en voor het overige nog zes jaar zelfstandig te blijven, werd door D66-gedeputeerde Van der Hoek van tafel geveegd.

De Partij voor de Vrijheid is verbijsterd over deze gang van zaken. De Raad en burgers van Wijdemeren lijken volledig buitenspel te worden gezet.

Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1) Deelt u de mening dat de burgers van de gemeente Wijdemeren het laatste woord dienen te hebben inzake plannen voor gemeentelijke herindeling? Zo nee, waarom niet?

2) Bent u van mening dat de “Boeman-opstelling” van Gedeputeerde Staten in deze, gevolgen kan hebben voor de samenwerking tussen de provincie en Noord-Hollandse gemeenten inzake gemeentelijke herindelingen en allerlei andere terreinen, plus het aangezicht van de Noord-Hollandse politiek schade toebrengt? Zo nee, waarom niet?

3) Deelt u de mening, als D66-gedeputeerde, dat het een gotspe is dat de provincie Noord-Holland investeert in een betere referendumverordening om de inspraak van Noord-Hollanders te verbeteren, terwijl GS aan de andere kant de burgers van Wijdemeren in principe monddood maakt? Zo nee, waarom niet?

4) Bent u bereid op een constructieve manier met de Raad van gedachten te wisselen over het door hen ingediende voorstel? Zo nee, waarom niet?

I. Bezaan
PVV Noord-Holland

BRON

(*) “Keuze is hangen of gehangen worden” (Gooi- en Eemlander, 18-9-2017)

 • Hits: 1884