• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Spreektekst MRA Begroting 2018 en Werkplan (PS-vergadering 2-10-2017)

Voorzitter, vanmiddag spreken we over de Begroting 2018 en het Werkplan van de Metropoolregio Amsterdam.

En het zult u vast niet verbazen, als ik zeg dat onze fractie niet erg enthousiast is.

De energietransitie en circulaire economie worden als de opgaven van de toekomst gezien en u heeft uit eerdere inbrengen van onze fractie over deze onderwerpen kunnen opmaken dat wij daar zeer kritisch naar kijken. Ik zal dan ook niet herhaling vallen.

Dat in de voorliggende Begroting 2018 dan ook tonnen wordt uitgetrokken voor het versnellen van de energietransitie om in 2050 te komen tot een CO2-arme energievoorziening en circulaire economie, stuit onze fractie tegen de borst.

Uit de brief van GS inzake de schriftelijke beantwoording, blijkt dat via de werkgroep Europa van de MRA, waarvan ook de provincies Noord-Holland en Flevoland lid zijn, de samenhang met de Europastrategieën van Noord-Holland en Flevoland, en waar relevant die van de Regio Randstad, worden bewaakt.

Ik hoef u niet te vertellen dat onze fractie daar moeite mee heeft, niet in de laatste plaats omdat het niet gaat om Europastrategieën, maar EU-strategieën, een groot verschil.

In de Begroting wordt erkent dat er een toenemende druk is op de woningmarkt in de MRA, waardoor betaalbare en toegankelijke woningen in het geding komen, maar wat onze fractie jammer vindt, is dat dit niet verder wordt toegelicht.

Want voorzitter, ook al is er enige aandacht voor deze zaken, hoe moeten we de nu al jaren durende en waarschijnlijk ook de komende jaren spelende asielzoekerscrisis daarin zien? De bevolking van Afrika gaat de komende decennia exploderen en veel Afrikanen willen graag naar het Westen.

Onze fractie vindt dan ook dat er alleen betaalbare woningen gebouwd moet worden voor Noord-Hollandse burgers die vaak al jaren op een wachtlijst staan, sociale huurwoningen voorop. Zet daar alstublieft op in.

Net als meerdere partijen deelde onze fractie de zorgen over de stijgende overheadkosten, maar zijn tevreden met de opmerking van dhr. Remkes dat GS het signaal geven in de regiegroep dat de kosten niet structureel mogen blijven oplopen.

Al met al zal onze fractie tegen de voordracht stemmen.

Ik dank u voorzitter.

 • Hits: 1522