• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "Mogelijk zwakke plekken in selectie- en benoemingsprocedure burgemeesters"

Het lid I. Bezaan (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

In een artikel op omroepwest.nl (*) van 15 februari 2018 staat dat voormalig burgemeester van de gemeente Wassenaar en sinds juli 2017 waarnemend burgemeester van de gemeente Langedijk, dhr. Jan Hoekema (D66), is opgestapt na ophef over een overeenkomst die hij sloot met de gemeente Wassenaar, waardoor hij na zijn vertrek in Wassenaar (januari 2017) tot aan zijn AOW niet 80 procent, maar 100 procent van de bezoldiging krijgt.

Een dag later valt in een artikel uit de Volkskrant (**) van 16 februari 2018 te lezen dat de waarnemend burgemeester van de gemeente Huizen, dhr. Fons Hertog (VVD), per direct is opgestapt vanwege “grensoverschrijdend gedrag”.
Wat precies de reden voor het vertrek van dhr. Hertog is, blijft onduidelijk, maar het is niet de eerste keer dat hij op de vingers wordt getikt wegens ongepast gedrag. In 2006 werd gelekt dat hij, destijds als burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer, porno keek op een door de gemeente verstrekte werkcomputer. Een aantal maanden later stapte hij op vanwege de Schipholbrand, waarbij in 2005 elf gedetineerde illegalen de dood vonden.

Op de website van de provincie Noord-Holland valt te lezen dat de Commissaris van de Koning onder andere de volgende Rijkstaken heeft:

- Het adviseren bij (her)benoemingen en ontslag van burgemeesters;

- Het benoemen van waarnemend burgemeesters;

- Het adviseren en bemiddelen als de bestuurlijke integriteit van een gemeente in het geding is.

De Partij voor de Vrijheid vindt het zorgwekkend dat in zo’n korte tijd een aantal Noord-Hollandse waarnemend burgemeesters door ongepast gedrag ontslag hebben genomen en daarom stelt ondergetekende aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1) Deelt u de mening dat voor het aangezicht van het openbaar bestuur het een slechte zaak is dat een burgemeester die vanwege grensoverschrijdend gedrag is opgestapt, na verloop van tijd weer een dergelijke functie kan vervullen? Zo ja, hoe heeft dit kunnen gebeuren & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Bent u van mening dat genoemde voorbeelden de indruk wekken dat er mogelijk zwakke plekken zitten in de selectie- en benoemingsprocedure van burgemeesters en waarnemend burgemeesters? Zo ja, wat zou gedaan kunnen worden om procedures te verbeteren & zo nee, waarom niet?

3) Op welke wijze en hoe frequent wordt de selectie- en benoemingsprocedure van burgemeesters en waarnemend burgemeesters geëvalueerd? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Op welke manier kan de Commissaris van de Koning een bijdrage leveren bij het verbeteren van de selectie- en benoemingsprocedure van burgemeesters en waarnemend burgemeesters? Graag een gemotiveerd antwoord.

Regelingen inzake wachtgeld zijn wettelijk bepaald. Echter, de casus van dhr. Hoekema laat zien dat er soms aanvullende (financiële) afspraken worden gemaakt.

5) Zijn er door de betreffende gemeenten aanvullende (financiële) afspraken gemaakt met de opgestapte waarnemend burgemeesters? Zo ja, kunt u dan aangeven wat de details van deze afspraken zijn?

I. Bezaan
PVV Noord-Holland

BRONNEN

(*) https://www.omroepwest.nl/nieuws/3588598/Jan-Hoekema-stapt-op-als-burgemeester-Langedijk-na-ophef-woning-Wassenaar 

(**) https://www.volkskrant.nl/binnenland/burgemeester-huizen-stapt-op-wegens-grensoverschrijdend-gedrag-als-bestuurder-moet-je-integer-zijn~a4570138/ 

 • Hits: 1601