• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen "Mogelijke risico’s lage gunningen bij infrastructurele projecten voor de provincie"

Het lid D.J. van der Sluijs (PVV), het lid J.J.A.M. van Hooff (PVV) en het lid M. Deen (PVV) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Toelichting:

In een artikel uit de Telegraaf (*) van 24 februari 2018 valt te lezen dat uit documentatie blijkt dat bouwconcern BAM, samen met partner Van Oord en adviesbureau Rebel, 13% lager heeft ingeschreven op het project om de Afsluitdijk te versterken, dan de richtprijs die Rijkswaterstaat voor het project hanteert.

BAM en haar partners hebben de opdracht binnengehaald voor 549 miljoen euro, terwijl de richtprijs van het project 630 miljoen euro bedroeg. De nummer twee, een consortium van Boskalis en VolkerWessels zat op 602 miljoen euro.

Een bron rondom de aanbesteding stelt:

“Deze inschrijving is zeer agressief. In een dijkaanpassing kun je qua kosten niet veel goedkoper zijn. In feite heeft BAM geschreven zonder winst of buffer voor een risico”.

Dit nieuws komt in dezelfde week dat BAM bekend moest maken dat de winst vorig jaar als sneeuw voor de zon is verdwenen door grote overschrijdingen op de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Ook daar zat BAM bij de inschrijving maar liefst 30% onder de nummer twee en moest zij uiteindelijk 68 miljoen euro bijleggen.

Een andere bron stelt:

“BAM neemt op een werk van ongekende omvang en complexiteit genoegen met heel weinig risico’s”.

De Partij voor de Vrijheid maakt zich zorgen over deze gang van zaken en daarom willen ondergetekenden aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen stellen:

1) Deelt u de mening dat bij de gunning van een infrastructureel project niet alleen moet worden gekeken naar de prijs die uiteindelijk wordt geboden, maar ook naar het zo goed mogelijk afdekken van risico’s? Zo ja, op welke gronden heeft BAM dan de betreffende gunningen gekregen & zo nee, waarom niet?

2) Zijn er door genoemde “agressieve” inschrijvingen ook grotere (financiële) risico’s voor de provincie? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Kunt u een overzicht geven van alle infrastructurele projecten die in deze en de vorige Statenperiode zijn vergund met daarin duidelijk aangegeven hoe de uiteindelijke kosten zich verhouden tot de inschrijvingskosten, de financiële gevolgen/risico’s voor de provincie en eventuele tijdsoverschrijdingen om projecten te voltooien? Graag een gemotiveerd antwoord.

D.J. van der Sluijs                                   J.J.A.M. van Hooff
PVV Noord-Holland                               PVV Noord-Holland

M. Deen
PVV Noord-Holland

BRON

(*) “BAM prijsstunter bij herstel Afsluitdijk” (Telegraaf, 24-2-2018)

  • Hits: 1427