• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "Vervolgvragen inzake mogelijke zwakke plekken in selectie- en benoemingsprocedure burgemeesters"

Het lid I. Bezaan (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vervolgvragen wil stellen aan de Commissaris van de Koning naar aanleiding van de beantwoording van de op 19 februari 2018 ingekomen en op 16 maart 2018 beantwoorde Statenvragen “Mogelijk zwakke plekken in selectie- en benoemingsprocedure burgemeesters” . (vraagnummer 17-2018)

Toelichting:

De Partij voor de Vrijheid heeft de beantwoording (*) van Commissaris van de Koning dhr. Remkes gelezen, maar vindt deze op sommige punten erg summier.

Ondergetekende wil dan ook aan de Commissaris de volgende vervolgvragen stellen:

Op blz. 2 van uw beantwoording staat:

“Het is onjuist, zoals u schrijft, dat een burgemeester die wegens grensoverschrijdend gedrag is opgestapt na verloop van tijd weer als (waarnemend) burgemeester benoemd is. Dit is in beide situaties niet het geval geweest.”

&

“Bij het aanzoeken van kandidaten voor de benoeming van een waarnemend burgemeester maak ik gebruik van dezelfde algemene criteria als die ik hanteer in het selectieproces van een reguliere Kroonbenoemde burgemeester. Daarin speelt voor mij uitdrukkelijk de bestuurlijke integriteit een prominente rol. De betreffende waarnemend burgemeesters waren ervaren kandidaten die reeds meerdere jaren als burgemeester functioneerden. De beschikbare gegevens gaven geen indicaties tegen een benoeming als waarnemend burgemeester.”

1) Beoordeelt u de door u op blz. 1 van uw beantwoording genoemde “uitermate betreurenswaardige omstandigheden” als grensoverschrijdend gedrag? Zo nee, waarom niet?

2) Waren de uitermate betreurenswaardige omstandigheden bij u bekend toen de betreffende heren werden voorgedragen en benoemd tot waarnemend burgemeester? Zo ja, waarom heeft dat dan niet geleid tot een einde van de selectie- en benoemingsprocedure voor beide heren & zo nee, had bij de beschikbare gegevens dan geen informatie moeten zitten inzake de uitermate betreurenswaardige zaken die zich hebben voorgedaan?
Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Hoe verhoudt de door u benadrukte “bestuurlijke integriteit” zich tot de uitermate betreurenswaardige zaken die zich hebben afgespeeld? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Kunt u de gehanteerde algemene criteria weergeven, inclusief een toelichting inzake de invulling van deze criteria? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Op welke wijze kunnen de door u gehanteerde criteria worden verbeterd en/of aangevuld om de kans verder te verkleinen dat er “beschadigde” kandidaten tot (waarnemend)burgemeester worden benoemd? Graag een gemotiveerd antwoord.  


I. Bezaan ​​​
PVV Noord-Holland ​​


BRON

(*) 17-2018_bijlage_bij_vragen.pdf 

 • Hits: 1729