• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "Mogelijk te passieve houding Commissaris van de Koning inzake afgetreden waarnemend burgemeester Huizen"

Het lid I. Bezaan (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen wil stellen aan de Commissaris van de Koning.

Toelichting:

In een artikel op nhnieuws.nl (*) van 2 mei 2018 staat dat het aantal mensen dat last heeft gehad van “grensoverschrijdend gedrag” van Fons Hertog, de opgestapte burgemeester van Huizen, mogelijk groter is dan de zes klachten die uiteindelijk door het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) in behandeling zijn genomen.

Ondanks dit vermoeden van onder andere BING acht Commissaris van de Koning Remkes extra onderzoek niet noodzakelijk. Na het aftreden van Hertog in februari 2018, heeft Remkes het dossier gesloten.

Opmerkelijk, aangezien de oudste klacht bij BING uit 2015 stamt en dhr. Hertog op 1 november 2017 is benoemd tot waarnemend burgemeester.

Tevens blijkt uit een ander artikel op nhnieuws.nl (**) dat de hoogste ambtenaren van de Commissaris van de Koning onmiddellijke maatregelen nodig vonden.

Hoofd communicatie van de provincie Noord-Holland, Otte Beeksma, zegt in het artikel het volgende over het handelen van de provincie:

"Nadat de Commissaris van de Koning is geïnformeerd over de klachten, heeft hij de algemeen directeur/gemeentesecretaris en de griffier gevraagd de burgemeester te informeren en te bevragen. Vervolgens is de burgemeester afgetreden. Daarmee was voor de provincie de kous af."

Over de reden waarom er vanuit de provincie geen aangifte is gedaan, zegt de woordvoerder:

"De Commissaris van de Koning had kennis genomen van het aftreden van de burgemeester. En het is aan de betrokkenen om wel of geen aangifte te doen."

De Partij voor de Vrijheid maakt zich zorgen over de houding van de Commissaris van de Koning en daarom stelt ondergetekende de volgende vragen:

1) Deelt u de mening dat het hoogst opmerkelijk is dat er niet is gekozen voor aanvullend onderzoek, gezien het vermoeden dat er mogelijk meer slachtoffers zijn van “grensoverschrijdend gedrag” van Fons Hertog? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Bent u bereid het dossier Hertog te heropenen en een aanvullend onderzoek in te stellen, niet alleen naar mogelijk nog meer casussen van “grensoverschrijdend gedrag”, maar ook of er door betrokkenen inschattingsfouten zijn gemaakt? Zo nee, waarom niet?

3) Waren de genoemde klachten bij BING bij u bekend ten tijde van de selectie- en benoemingsprocedure van Hertog? Zo ja, wat is er met deze klachten gedaan en zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Wordt BING (op welke manier dan ook) betrokken bij de selectie- en benoemingsprocedures van burgemeesters? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Kunt u toelichten waarom u als Commissaris van de Koning geen aangifte heeft gedaan tegen Hertog? Graag een gemotiveerd antwoord.


I. Bezaan 
PVV Noord-Holland


BRONNEN

(*) http://www.nhnieuws.nl/nieuws/223976/Grensoverschrijdend-gedrag-afgetreden-burgemeester-Huizen-mogelijk-topje-van-de-ijsberg 

(**) http://www.nhnieuws.nl/nieuws/223939/Reconstructie-Hertog-verbaasd-over-beschuldigingen 

 • Hits: 1643