• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Spreektekst Adviesaanvraag nieuwe zendmachtiging RTV N-H (PS-vergadering 9-7-2018)

Voorzitter,

Het draait bij deze voordracht om de volgende vraag:

Is het orgaan van de regionale omroepinstelling dat het programmabeleid bepaalt (,de programmaraad), zo samengesteld dat het representatief is voor de belangrijkste in onze provincie voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige & geestelijke stromingen?

Omdat een deel van de Cie EEB vond dat dat niet het geval is, is er overleg geweest met de Stichting RTV NH. 

Daar is de conclusie getrokken dat vertegenwoordiging van de stroming Levensbeschouwing & Religie niet goed tot zijn recht zou komen binnen de huidige samenstelling van de programmaraad.

Stichting RTV NH heeft daarom besloten om een vacature te openen voor een vertegenwoordiger van deze stroming.

Voorzitter, mijn fractie heeft haar twijfels of het echt toegevoegde waarde heeft om Levensbeschouwing & Religie als aparte categorie op te nemen en te voorzien van een vertegenwoordiger. Er bestaan al een aantal categorie├źn, waar religieuze en levensbeschouwelijke zaken onder zouden kunnen vallen:

1. Onderwijs en Educatie & Cultuur en Literatuur;
2. Etnische en Culturele Minderheden;
3. Lifestyle.

Kan de gedeputeerde aangeven of er een evaluatie komt om te kijken naar de werking en de neveneffecten van deze wijziging in de programmaraad?

Voorzitter, als laatste wil ik nog opmerken dat naar het oordeel van mijn fractie er bij alle categorie├źn voldoende aandacht moet zijn voor tegengeluiden en/of andere geluiden.
Voorkomen moet worden dat RTV-NH een in zichzelf gekeerd bolwerk wordt met een tunnelvisie. Een door de overheid gesubsidieerd orgaan dient neutraal te zijn.

Dank u.

  • Hits: 1705