• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "Gedeputeerde Tekin volledig uit de bocht met uitspraken in het Parool"

De leden I. Bezaan en N. Kaptheijns (PVV) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Toelichting:

In een artikel van het Parool (*) op 14 oktober 2018 staat een uitgebreid interview met de Noord-Hollandse gedeputeerde Adnan Tekin.

Het artikel bevat een aantal zeer opmerkelijke uitspraken, waar ondergetekenden graag vragen over willen stellen aan de gedeputeerde.

Dhr. Tekin geeft in het interview aan dat hij geboren en getogen is in Amsterdam. Verderop in het interview stelt hij:

“Uiteindelijk is Turkije het land waar ik heen kan als het hier te heet onder mijn voeten zou worden. Vergeet niet: de oorlog tegen moslims in Bosnië was maar elfhonderd kilometer hiervandaan."

1) Is de gedeputeerde van mening dat hij boven alles Nederlander is en dat zijn loyaliteit volledig bij de Nederlandse en Noord-Hollandse samenleving ligt in voor- en tegenspoed? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Doelt dhr. Tekin met zijn uitspraak op de islamkritische PVV, die alleen voor geweldloos en democratisch verzet is, ondersteund wordt door vele honderdduizenden oprecht bezorgde kiezers en geleid wordt door een politiek leider die al jaren vele doodsbedreigingen ontvangt? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Ziet de gedeputeerde kritiek op de islam als een oorlog tegen moslims? Graag een gemotiveerd antwoord.

Inzake de Turkse president Erdogan stelt dhr. Tekin:

"De president van een bevriende natie, die ons helaas voor nazi's uitmaakte. Ik vind het jammer dat de relatie met Turkije zo slecht is. We hebben er al vierhonderd jaar goede betrekkingen mee. Van een afstand moet ik toekijken hoe de vriendschap ten onder gaat."

4) Deelt dhr. Tekin de mening dat de betreffende uitspraak van Erdogan in het licht van o.a. de mensenrechtenschendingen in Turkije en het ontbreken van persvrijheid, volstrekt belachelijk is en een klap in het gezicht van iedereen die de verschrikkingen van de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt? Graag een gemotiveerd antwoord.

I. Bezaan & N. Kaptheijns
PVV Noord-Holland


BRON

(*) https://www.parool.nl/binnenland/-ik-kan-altijd-nog-in-turkije-terecht~a4606000/  

 • Hits: 1791