• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "Stop muiterij islamknuffelende Halsema inzake boerkaverbod"

De voltallige fractie van de Partij voor de Vrijheid Noord-Holland deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

Uit een artikel van AT5 (*) op vrijdag 23 november komt naar voren dat burgemeester Femke Halsema van de gemeente Amsterdam, tijdens een debatavond bij stichting Argan in Slotervaart heeft aangegeven niet het boerkaverbod te gaan handhaven door de politie.

'Ik vind dat zó niet bij onze stad passen', zei Halsema na afloop van de bewuste debatavond. Tevens liet ze optekenen:

'En ook eerlijkheidshalve: bij onze schaarse handhaving en de schaarse inzet van de politie denk ik dat we belangrijkere zaken hebben. En daarbij denk ik ook dat het, gemeten naar de omvang van het probleem, de wet een beetje erg groot en zwaar is zullen we maar zeggen.'

De Partij voor de Vrijheid is verbijsterd over de uitspraken van de burgemeester. Niet alleen omdat zij aangeeft een weerzinwekkend symbool van islamitische vrouwenonderdrukking te willen gedogen, terwijl door de Staten Generaal is bepaald dat er een verbod komt, maar ook omdat haar uitspraken andere organisaties aanmoedigen hetzelfde te doen. Zo stond in een ander artikel van AT5 (**) dat de Vereniging van Hogescholen zich helemaal kan vinden in de lijn van burgemeester Halsema:

'Wij zitten er hetzelfde in. We hebben geen afspraken gemaakt om het boerkaverbod te gaan handhaven en zien vooralsnog ook geen reden om dat wel te doen', aldus een woordvoerder.

Onze voltallige fractie wil dan ook graag aan de Commissaris van de Koning de volgende vragen stellen:

1. Deelt u, als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering, de mening dat het boerkaverbod ook gewoon moet worden gehandhaafd in de gemeente Amsterdam, net als in de rest van Nederland? Zo nee, waarom niet?

2. Zijn er momenteel nog meer burgemeesters in Noord-Holland die overwegen om het boerkaverbod niet te handhaven? Graag een gemotiveerd antwoord. Burgemeesters worden benoemd en ontslagen door de Kroon.

3. Bent u bereid de minister van Binnenlandse Zaken te adviseren om burgemeester Halsema (en eventueel andere Noord-Hollandse burgemeesters) zo snel mogelijk uit haar ambt te zetten, als blijkt dat zij niet op haar woorden terugkomt en geen gehoor geeft inzake het handhaven van het boerkaverbod? Graag een gemotiveerd antwoord.

4. Bent u bereid een brief te sturen naar alle burgemeesters in de provincie Noord-Holland met het zeer uitdrukkelijke verzoek het boerkaverbod te handhaven? Zo nee, waarom niet?


I. Bezaan                        
D.J. van der Sluijs          
J.J.A.M. van Hooff         
M.S. Ludriks                   
N. Kaptheijns
M. Deen


BRONNEN

(*) https://www.at5.nl/artikelen/188833/halsema-ik-vind-het-burkaverbod-z-niet-bij-onze-stad-passen  

(**) https://www.at5.nl/artikelen/188965/hogescholen-steunen-halsema-in-niet-handhaven-boerkaverbod 

 • Hits: 1859