• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "Kies voor Noord-Hollandse werklozen en woningzoekenden!"

De leden N. Kaptheijns (PVV) en J.J.A.M. van Hooff (PVV) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Toelichting:

In een artikel van het Noordhollands Dagblad (*) op 25 december 2018 valt te lezen dat uitzendbureau Agro Star maar liefst tweehonderd arbeidsmigranten wil gaan huisvesten in een nieuw complex aan de Westerweg tussen Nieuwe Niedorp en ’t Veld in de gemeente Hollands Kroon.

Verontruste bewoners uit de twee dorpen zijn fel tegen de plannen en vrezen onder andere verkeersoverlast en gevaarlijke situaties op de Westerweg en andere dorpswegen. Zo stelt woordvoerster Ria Luten uit Nieuwe Niedorp:

“Met tweehonderd personen praat je over een complete woonwijk … De wegen zijn daar niet op berekend.”

Wethouder Theo Meskers (VVD) spreekt over een “zorgvuldig uitgewerkt plan van hoog niveau” dat nog niet is beoordeeld door het College en eerst aan de Raad moet worden voorgelegd.

Het plan zou aansluiten op de visie van de provincie Noord-Holland om te kiezen voor huisvesting nabij woonkernen, zodat arbeidsmigranten sneller integreren.

Volgens wethouder Meskers zoekt de gemeente Hollands Kroon samen met de provincie naar mogelijkheden om het groeiende probleem van huisvesting voor arbeidsmigranten aan te pakken en is de provincie ook betrokken bij de plannen van Agro Star.

Deze plannen moeten als proefproject worden gezien, omdat bestaande regelgeving (waaronder de PRV en het bestemmingsplan) ze niet toestaat.

Tevens geeft Meskers aan dat er “zes tot zeven” initiatieven zijn in de gemeente Hollands Kroon om grote Polenhotels te realiseren.

 De Partij voor de Vrijheid maakt zich grote zorgen over de voorgenomen plannen en daarom willen ondergetekenden de volgende vragen stellen aan het College:

1) Kunt u aangeven op welke gronden de voorgenomen plannen van Agro Star niet voldoen aan de PRV en wat zijn de gevolgen als dit proefproject zou slagen? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Op welke wijze is de provincie precies betrokken bij de plannen van Agro Star? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Zijn er nog meer projecten in Noord-Holland m.b.t. het huisvesten van arbeidsmigranten, waarbij de provincie op dit moment een rol vervult of nog moet gaan vervullen? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Kunt u (waar mogelijk) onder andere aangeven voor elk van de “zes tot zeven” initiatieven in Hollands Kroon om hoeveel arbeidsmigranten het gaat? Zo nee, waarom niet?

5) Welke rol speelt draagvlak onder de bevolking bij plannen om Polenhotels te realiseren en deelt u de mening dat deze rol van essentieel belang dient te zijn? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

6) Deelt u de mening dat alle Noord-Hollandse gemeenten, de provincie en het Noord-Hollandse bedrijfsleven zich juist meer dan 100% moeten inzetten om werkloze Noord-Hollanders aan het werk te krijgen i.p.v. zich te richten op arbeidsmigranten met alle gevolgen van dien? Zo ja, wat kunnen de werkloze Noord-Hollandse burgers van u verwachten? Graag een gemotiveerd antwoord.

7) Deelt u de mening dat op locaties waar complexen moeten verreizen om te fungeren als Polenhotel (zoals leegstaande agrarische gebouwen) juist woonruimte moet worden gecreëerd voor al jaren woningzoekende burgers van Noord-Hollandse gemeenten? Zo ja, wat kunnen de Noord-Hollandse woningzoekenden van u verwachten & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.


N. Kaptheijns

J.J.A.M. van Hooff


BRON

(*) https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181225_18018599/plan-voor-groot-polenhotel-tussen-nieuwe-niedorp-en-t-veld

  • Hits: 1006