• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Spreektekst Onderzoeksrapport provinciale Rekenkamers "Energie in transitie” (PS-vergadering 4-2-2019)

Voorzitter, het moge duidelijk zijn: de PVV ziet geen heil in de energietransitie.

De Energietransitie is namelijk gebaseerd op het Klimaatakkoord dat als doel heeft de CO2-uitstoot in 2030 met maar liefst 49% gereduceerd te hebben. CO2 zou namelijk verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde.

Maar is CO2 wel de klimaatknop waaraan gedraaid kan worden en waar heel veel belastinggeld aan verspild moet worden om uitstoot te verminderen?

Zo stelt emeritus hoogleraar natuurkunde Kees de Lange dat ons klimaat al 4,5 miljard jaar varieert en grote variaties vertoont door invloeden van allerlei factoren. Daarom is het onmogelijk het klimaat stil te zetten op een gewenste stand.

Maar ook al zou er een causaal verband zijn tussen CO2 en temperatuur, dan zou zelfs een enorme reductie van 49% CO2 nauwelijks invloed hebben op de temperatuur.

Zo stelt Rob van Dorland van het KNMI dat er maar 0,00007 graden minder opwarming is bij 49% reductie. En zelfs Urgenda stelt dat bij een CO2-reductie van 25% er maar 0,000045 graden minder opwarming is.

Dr. Pieter Boot van het Planbureau van de Leefomgeving stelt dan ook zeer terecht: “Voor de klimaatverandering maakt het natuurlijk helemaal niets uit wat Nederland wel of niet doet”.

Ook constateert het Planbureau voor de Leefomgeving constateert dat maar liefst 900.000 huishoudens op termijn de energierekening niet meer kunnen betalen.

Voorzitter, in het manifest (“Nieuw Klimaat Alarm”) dat eind 2018 door een groep van 24 onafhankelijke professoren, ingenieurs en andere experts is geschreven, staat dat de doelstellingen van de voorgestelde Klimaatwet onhaalbaar zijn en dat handhaving ervan grote sociaal-economische problemen gaat geven.

De ambities van het kabinet Rutte om voor 2050 zes miljoen huizen aardgasvrij te maken is dan ook zeer onverstandig en gaat de samenleving vele, vele miljarden kosten. Zeer onverstandig, aangezien ons aardgasnetwerk zich al vele jaren bewezen heeft als een stabiele energievoorziening.

Bovendien neemt het gebruik van aardgas wereldwijd toe. Zo hebben de regeringsleiders van Frankrijk, Spanje en Portugal in 2018 een overeenstemming bereikt over nieuwe investeringen in hun netwerk van aardgasleidingen.

Maar aardgas is ook goedkoop, makkelijk te transporteren en veilig in gebruik. En dan wil Rutte met behulp van ons College Nederland aardgasvrij maken, wat honderden miljarden euro’s gaat kosten. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft namelijk berekend dat het aardgasvrij maken van de totale Nederlandse woningvoorraad (bijna 8 miljoen woningen) maar liefst 235 miljard euro gaat kosten… 235 miljard euro.

En als specifiek naar huurhuizen wordt gekeken, is volgens koepelorganisatie van woningcorporaties Aedes maar liefst 108 miljard euro nodig om de 2,1 miljoen huurhuizen in Nederland aardgasvrij te maken; dat is bijna 52.000 euro per huurhuis.

Al deze miljarden kunnen veel beter besteed worden aan onze zorg, veiligheid en om lasten van burgers te verlagen.

Tevens gaan we door aardgasvrij meer stroom gebruiken, waardoor kosten op onze energierekening voor het transport van elektriciteit flink zullen stijgen door de energietransitie; het zogeheten ’capaciteitstarief’ stijgt van 150 naar zo’n 300 euro per jaar per aansluiting en moet Nederland de komende jaren miljarden investeren in het elektriciteitsnetwerk, aangezien dat niet is voorbereid op deze transitie.

En dan heb ik het nog niet eens over de peperdure energierekening die alle Nederlanders volgend jaar van Rutte krijgen, door stijgende tarieven en fors hogere belastingen. Gemiddeld gaat een gezin maar liefst 360 euro meer betalen.

Voorzitter, wij vinden het inderdaad onacceptabel dat energie hier onbetaalbaar wordt. Wij vinden het ook onacceptabel dat men werkelijk de overtuiging heeft dat wij vanuit hier, het op mondiale schaal zijnde kleine Noord-Holland, het klimaat kunnen redden. Grootheidswaanzin dekt de lading niet.

Voor zover voorzitter.

 • Hits: 1047