• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Spreektekst Coalitieakkoord 2019-2023 (PS-vergadering 17-6-2019)

Voorzitter, we gaan het hebben over het nieuwe coalitieakkoord.

Er is in ieder alles aan gedaan om dit akkoord geen afspiegeling te laten zijn van de verkiezingsuitslag. En dat is redelijk gelukt.

Ook voor de VVD is de lokroep voor het pluche onweerstaanbaar aanlokkelijk geweest en zo zijn we gekomen tot een volledig links college…

Een college waarin zelfs een gedeputeerde door mag gaan die er niet zal zijn voor de PVV en het Forum, omdat deze partijen hem nou eenmaal niet liggen. Een kwart miljoen kiezers in Noord-Holland weten zo in ieder geval dat zij niet zullen worden gehoord en vertegenwoordigd door de heer Tekin. Fijn dat we weten waar we aan toe zijn, maar jammer genoeg een stuk afbraak van onze mooie democratie.

Over de inhoud voorzitter:

We zijn blij dat participatie meer gaat worden toegepast de komende 4 jaar, dat er blijkbaar eindelijk iets gaat gebeuren met de stem van de inwoner.

Dat zal ook nodig zijn want veel mensen zullen te maken krijgen met meer windmolens in de achtertuin. Dit college gaat Wind op Land weer bevorderen, het oude beleidskader wordt aangepast; de ellende, de kosten, de schade aan de natuur en vervuiling van de natuur zijn blijkbaar nog niet groot genoeg. En dan wordt er gesproken over een groen en duurzaam akkoord…

Ook zonne-energie in het IJsselmeer behoort tot de opties, wederom een grote aantasting van onze natuur en de leefomgeving. Maar volgens het akkoord gaat dit zorgen voor een betere bodemkwaliteit en biodiversiteit… We zullen zien voorzitter.

Voorzitter, er wordt gesproken over innovatie om de energietransitie vorm te geven. Echter geen woord wordt er gerept om te onderzoeken of kernenergie, de enige echt duurzame vorm van energieopwekking, een rol kan gaan spelen.

Waterstof wordt als oplossing aangedragen, de enorme gevaren en andere nadelen die deze oplossing met zich meebrengt blijven onderbelicht.

Mobiliteit

De verbinding A8-A9 loopt in ieder geval vertraging op. Dat vinden wij jammer, maar hopelijk leidt dit toch tot een acceptabele oplossing op korte termijn.

Er wordt opnieuw gekeken naar de mogelijke oplossingen in de Bollenstreek. De Duinpolderweg zoals in de voorlopige voorkeursvariant genoemd, komt er in ieder geval niet. Dat is goed nieuws, want de PVV heeft zich altijd uitgesproken om lokale oplossingen toe te passen.

Voorzitter, ook wordt er in het coalitieakkoord ook aandacht besteed aan het enorme woningtekort in Noord-Holland. Op zich positief, maar op dit belangrijke punt wordt dan helaas niet doorgepakt.

Zo worden alleen gemeenten buiten de MRA in de gelegenheid gesteld om als dat nodig is buiten de kernen te bouwen. Dat kan alleen zeer beperkt en woningen moeten volledig klimaatneutraal en circulair gebouwd worden en ook nog landschappelijk goed inpasbaar zijn.

Voorzitter, met zulke wurgende en krankzinnige criteria kan ik u al voorspellen dat er genoeg gemeenten zullen zijn die daardoor niet voldoende betaalbare huur- en koopwoningen kunnen bouwen. 

Graag willen wij een reactie op een drietal vragen:

(1) Met een structurele bijdrage gaat worden geanticipeerd op de bereikbaarheid tijdens grote evenementen, zoals bijvoorbeeld de komst van de Formule-1 in Zandvoort.
Wij willen het college vragen hoe deze bijdrage er inhoudelijk uit gaat zien.

(2) Er is 4 miljoen gereserveerd voor co-financiering van EU-projecten, wij zijn zeer benieuwd hoe dit bedrag tot stand is gekomen en waar dit bedrag uit bestaat?

(3) Het college wil ook graag dat de ambtelijke organisatie een afspiegeling is van de Noord-Hollandse samenleving met onder andere eerlijke arbeidsvoorwaarden.
Hieruit maken wij op dat dit in het verleden dus niet goed geregeld zou zijn? Waren er bv tijdens het vorige college dan geen eerlijke arbeidsvoorwaarden? Graag een reactie hierop van het college.

Voorzitter. samengevat: er worden weer vele miljoenen euro’s Noord-Hollands belastinggeld door het afvoerputje gespoeld voor duurzaamheidswaanzin en de energietransitie.

De portemonnee van de burgers en ondernemers wordt de komende 4 jaar volledig geleegd.

De PVV zal er in ieder geval alles aan doen om dit te voorkomen. De Noord-Hollanders verdienen beter!

Dank u wel.

  • Hits: 1336