• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen "Formule 1 race in gevaar door stikstofgeneuzel?"

Het lid M. Deen (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

Uit een artikel van de Telegraaf (*) blijkt dat de organisatie van de Formule 1 race in 2020 op het circuit van Zandvoort mogelijk in gevaar komt, omdat volgens advocaat Valentijn Wösten de huidige milieuvergunning niet toereikend is inzake de extra stikstofuitstoot van het race-evenement. Wösten gaat namens de milieuorganisaties Stichting Duinbehoud, Stichting Rust bij de Kust en Mobilisation for the Environment juridisch de strijd aan met de circuitorganisatie.

Daarbij komt uit het artikel naar voren dat de extra benodigde vergunningen voor de bouw op en rond het circuit nog niet zijn aangevraagd.

Volgens Wösten heeft de provincie haar dossier niet op orde, terwijl een woordvoerster van de provincie aangeeft te denken dat er meer van wordt gemaakt dan het is en de nog benodigde vergunningsaanvragen afwacht.

Saillant detail is dat Wösten met Mobilisation for the Environment het landelijke stikstofbeleid onderuit wist te halen, waardoor onder andere broodnodige woningbouwprojecten getorpedeerd dreigen te worden.

De PVV maakt zich grote zorgen over deze ontwikkelingen. Waar de Nederlandse samenleving al jaren onder vuur ligt door beleid dat is gebaseerd op het CO2-sprookje en een groot gevaar vormt voor onze welvaart, welzijn en energiezekerheid, lijkt er nu een stikstofsprookje bij te komen met alle gevolgen van dien. Immers, er zijn cijfers die duidelijk laten zien dat de afgelopen decennia de uitstoot van stikstofoxiden een dalende trend vertoont:

101


111

Vergunningen voor allerlei projecten werden de afgelopen decennia zonder problemen verleent, maar staan nu ineens zwaar onder druk.

Ondergetekende wil dan ook aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen stellen:

1) Hoe beoordeelt u de uitspraken van Wösten dat de provincie haar dossier absoluut niet op orde heeft en dat als de raceorganisatie van de Grand Prix stelt dat het allemaal wel los zal lopen, dat “stoere praat” is? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Kunt u een inschatting maken wat de kans is dat op basis van de huidige wetgeving, de uitspraak van de Raad van State en de uitgangspunten van Wösten, geen vergunning wordt verstrekt voor de Grand Prix? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Wat zijn de gevolgen (in de breedste zin van het woord) mocht er geen vergunning voor de Grand Prix worden verleend? Graag een gemotiveerd antwoord met ook aandacht voor de gevolgen inzake de rollen van de provincie. (waaronder op financieel vlak)

4) Deelt u de mening dat de stikstofproblematiek die nu geschetst wordt zwaar overtrokken is, dat er absoluut geen uitruil mag plaatsvinden tussen allerlei geplande projecten en dat (waar mogelijk) ingezet moet worden op een flinke versoepeling van de huidige wetgeving? Zo ja, bent u bereid hier bij het Rijk op aan te dringen & zo nee, waarom niet?

5) Zijn er (financiële) banden tussen de provincie en genoemde milieuorganisaties?
Zo ja, graag zoveel mogelijk details en deelt u de mening dat de provincie deze banden waar mogelijk zou moeten herzien, aangezien de organisaties een zeer negatieve invloed hebben op sociaal-economisch gebied? Graag een gemotiveerd antwoord.


M. Deen
PVV Noord-Holland

BRON

(*) https://www.telegraaf.nl/nieuws/942872366/vergunning-zandvoort-niet-toereikend 

 • Hits: 1391