• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen "Duidelijkheid inzake stikstofhype"

Het lid I. Bezaan (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen wilt stellen aan het College.

Toelichting:

De laatste maanden wordt het nieuws gedomineerd door het stikstofvraagstuk.
Door een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 is het gehanteerde stikstofbeleid van het Rijk getorpedeerd en staan veel belangrijke projecten, waaronder broodnodige woningbouwprojecten onder grote druk.

Naar de mening van de PVV is de hype inzake stikstof enorm overtrokken. Zo blijkt uit onderstaande cijfers van het RIVM dat de NO2 in de lucht de laatste 40 jaar flink is afgenomen.
Stikstof I

Daarom wil ondergetekende de volgende vragen aan het College stellen:

1) Deelt u de mening dat het zeer opmerkelijk is dat de afgelopen 40 jaar stikstofoxiden niet massaal de oorzaak van problemen met vergunningen waren, maar nu ineens wel? Graag een gemotiveerd antwoord met aandacht voor het hoe en waarom van deze opmerkelijke draai.

2) Op welke manier vinden metingen van deposities plaats en wat zijn de resultaten van die metingen? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

De Europese norm voor NO2 is 40 microgram per kubieke meter (*), terwijl 1 kubieke meter droge lucht 1290 gram weegt. (**)
Als 1290 gram gedeeld wordt door 40 microgram levert dat een percentage op van 1/32.250.000.

3) Hoe kan het dat een dergelijk minuscuul klein gedeelte van de lucht als probleem wordt gezien? Graag een gemotiveerd antwoord.


I. Bezaan
PVV Noord-Holland


BRONNEN:

(*) https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/luchtkwaliteit/regelgeving/wet-milieubeheer/beoordelen/grenswaarden/

(**) https://www.aqua-calc.com/calculate/volume-to-weight

 • Hits: 1145