• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Spreektekst Actualiteit inzake stikstof (PS-vergadering 11-11-2019)

Voorzitter,

Onze fractie wil om te beginnen graag de vandaag aanwezig zijnde boeren van harte welkom heten. Wij delen de grote zorgen die leven en ondersteunen de protesten dan ook van harte.

Want voorzitter, al decennia worden we dag en nacht bestookt met het CO2-sprookje met alle gevolgen van dien, maar het kan nog erger, want sinds kort is er het stikstofsprookje bijgekomen. Door een uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 is stikstof ineens de aartsvijand van natuur, waardoor onder andere broodnodige woningbouwprojecten en de bedrijfsvoering van onze boeren onder grote druk komen te staan.

Zo blijkt uit een inventarisatie van gedeputeerde Rommel dat door de stikstofuitspraak de komende tijd 10.000 Noord-Hollandse huizen op de tocht staan. Dit aantal zal mogelijk nog hoger worden, aangezien uit schattingen van het ministerie van Milieu en Wonen blijkt dat er bijna veertig procent minder woningen gebouwd dreigen te worden dan gepland in Nederland.

Niet alleen een ramp voor de bouwsector, maar ook voor de vele woningzoekenden die een toekomst willen opbouwen. De nu al grote woningnood zal alleen maar toenemen.

Bovendien blijkt uit cijfers van het RIVM en het CBS dat de emissies van stikstofoxiden en ammoniak al decennia fors dalen en dat in bv. Duitsland veel hogere uitstootwaarden worden gehanteerd. Onze fractie heeft dan ook op 1 oktober 2019 schriftelijke vragen gesteld en naar aanleiding van de beantwoording van het College, gisteren aanvullende vragen ingediend.

De PVV is van mening dat onder andere onze hardwerkende boeren niet de dupe mogen worden van steeds meer regeltjes en doorgeslagen natuurbeschermingsdrang. Immers, boeren leveren een essentiële bijdrage aan onze voedselvoorziening en de Noord-Hollandse economie.

Zij verdienen daarom onze steun en waardering.

Daarom dienen wij de volgende motie in samen met Forum en 50PLUS/Partij voor de Ouderen met het dictum:

“Roept het College op om af te zien van het onteigeningsinstrument om boerenbedrijven te laten stoppen ten bate van natuur.”

En wij zouden graag een hoofdelijke stemming willen voor deze motie.

Voorzitter, natuur is zeker belangrijk, dat zal de PVV nooit ontkennen, maar mag nooit en te nimmer ten koste gaan van essentiële zaken, zoals huisvesting, onze voedselproductie en welvaart.

Uit onderzoek van ABN Amro komt namelijk naar voren dat de gehele economie een harde dreun krijgt door de stikstofuitspraak, aangezien niet alleen de boeren en de bouwsector, maar ook de binnenvaart en vele andere sectoren zwaar getroffen zullen worden.

De PVV verwacht dan ook dat het College alles op alles gaat zetten, niet alleen in provinciaal beleid, maar ook in haar overleggen met minister Schouten, om te bewerkstelligen dat sectoren kunnen blijven opereren en onze welvaart niet getroffen wordt door deze stikstofhype.

Wij hopen dan ook dat het College richting minister Schouten haar steun uitspreekt voor de tijdelijke noodwet die onze fractie in de Tweede Kamer heeft ingediend en moet resulteren in het niet laten gelden van de strenge stikstofregels voor woningbouw-, infrastructuur- en landbouwprojecten. Tijdens het half jaar dat de noodwet van kracht is, kan het kabinet in relatieve rust naar een definitieve oplossing zoeken.

Dank u voorzitter.

  • Hits: 1260