• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Inbreng bij de voordracht Klimaatakkoord (PS-vergadering 18-11-2019)

Voorzitter, vandaag bespreken we de afspraken uit het Klimaatakkoord die de provincie raken en onze fractie zal het kort houden. Mijn collega heeft bij de begrotingsbehandeling immers ons standpunt al aardig uiteengezet.

Toekomstige generaties zullen met verbijstering op deze periode terugkijken, waarin o.a. de politiek, media en onderwijs aan een sektarische tunnelvisie leden. Wetenschap, natuurwetten, waarnemingen en berekeningen werden aan het begin van de 21ste eeuw zonder blikken of blozen ingeruild voor een goed gevoel en willen deugen.

Immers, wat is nu mooier dan met zijn allen schouder aan schouder te staan om onze wereld te redden van de ondergang. Met de overheid als onze hoeder tegen de apocalyps. En of dit kan resulteren in rampzalige gevolgen voor onze energievoorziening, welvaart, ruimtelijke ordening en milieu. Ach ja, dat is om het even. Het gevoel…dat telt!

Zoals mijn collega al tijdens de begrotingsbehandeling aangaf kan de mens het klimaat niet sturen en wordt deze beïnvloedt door vele factoren, waarvan de werking vaak nog niet duidelijk is en daarom niet in klimaatmodellen zijn vast te leggen.

Het is dan ook geen verrassing dat de gehanteerde klimaatmodellen op zijn zachtst gezegd zeer onnauwkeurig zijn. Uit onderzoek van het IPCC blijkt namelijk dat van de 114 voorspellingen die klimaatmodellen tussen 1998 en 2012 hebben gedaan, maar liefst 111 niet zijn uitgekomen. Dat is meer dan 97% voorzitter...

Maar deze ondeugdelijke klimaatmodellen worden wel als basis gebruikt voor onbetaalbaar klimaatbeleid met alle gevolgen van dien. Ieder weldenkend mens kan dan ook maar tot 1 conclusie komen:

Stop zo snel mogelijk met deze waanzin.

Zet in op reële alternatieven. Zet niet vol in op zaken die onmogelijk kunnen dienen als alternatief. Sluit geen bronnen uit die met het oog op de toekomst juist een veel beter alternatief vormen.

Onze fractie zal dan ook tegen deze voordracht stemmen en ziet graag dat er bij dit agendapunt een hoofdelijke stemming wordt gehouden.

Dank u voorzitter.

 • Hits: 653