• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Spreektekst Actualiteit inzake Sinterkoelers Tata Steel (PS-vergadering 16-12-2019)

Voorzitter, vandaag bespreken we de zeer zorgwekkende brief van Gedeputeerde Staten over de Sinterkoelers van Tata Steel die op 5 december jongstleden naar de Staten werd gestuurd en aanleiding was voor gedeputeerde Tekin om op te stappen. Uit de brief kan worden opgemaakt dat door een verkeerde aanname van de verdeling van luchtstromen, vanaf 2004 per Sinterkoeler een 1,5 tot 2 keer hogere uitstoot van stof en aan stof gebonden zware metalen is dan vastgelegd in de vergunning.

Dit kwam pas dit jaar aan het licht, waardoor het alle schijn heeft dat niet alleen Tata Steel, maar ook de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gigantische steken heeft laten vallen. Onze fractie vindt het onacceptabel dat de gezondheid van omwonenden niet serieus lijkt te worden genomen en één van de prangende vragen die de PVV heeft is dan ook hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Voorzitter, omdat uit berichtgeving naar voren komt dat voormalig gedeputeerde Tekin tegen een enorme muur aanliep, hadden wij hem graag bij deze vergadering gezien, ondanks de zojuist uitgesproken woorden van Dhr. Voskuil, zodat hij toelichting had kunnen geven, want deze hele gang van zaken roept de nodige vragen op.

Zo stond in het artikel “Tekin wist het ook niet meer” van het Noordhollands Dagblad op 11 december jongstleden dat de redactie van de krant de rapportage over de melding van Tata Steel aan de provincie eerder dit jaar middels een Wob-verzoek heeft opgevraagd, omdat Tata Steel niet wilde dat die openbaar zou worden en dat enkele uren voordat het meetrapport over de Sinterkoelers (gedateerd 5 april 2019) op donderdag 5 december aan de krant werd gemaild, Tata Steel en de provincie tegelijkertijd met het nieuws naar buiten kwamen dat jarenlang de vergunning is overtreden.

Graag een reactie van de gedeputeerde.

Voorzitter, GS geeft in haar brief aan dat aan de Omgevingsdienst opdracht is gegeven om een onderzoek uit te voeren waarbij vergunningen van fabrieken nauwgezet worden vergeleken met de daadwerkelijke situatie. Dit onderzoek liep al voor beide Kooksgasfabrieken en wordt nu uitgebreid naar de Sinterfabriek, de Pelletfabriek en beide hoogovens.

Dat is natuurlijk een goede zaak, maar de PVV vindt het verstandig als ook wordt onderzocht of er misschien nog meer Noord-Hollandse bedrijven zijn waarvan de vergunningen nader onderzocht moeten worden en of de Omgevingsdienst ook bij andere taken eventuele steken heeft laten vallen.

Want hoeveel vertrouwen kunnen we nog hebben in een controlerende en handhavende organisatie die zo de mist in gaat? Een organisatie die nota bene boetes oplegt aan bedrijven die over de schreef gaan, zoals veelvuldig bij Tata Steel is gebeurd.

Graag een reactie van de gedeputeerde.

De PVV zou dan ook graag van de gedeputeerde willen weten welke instrumenten het provinciaal bestuur tot haar beschikking heeft om de Omgevingsdienst aan te pakken bij falen.

Graag een reactie van de gedeputeerde.

Voorzitter, het beeld komt naar voren dat gedeputeerde Tekin geen greep meer had op de Omgevingsdienst. Zo viel te lezen in het artikel “Gedeputeerde baalt van fout Tata Steel” uit het Noordhollands Dagblad van 6 december jongstleden, dat gedeputeerde Tekin een lijn had uitgestippeld inzake gezondheid en ondanks de gigantische misser met de Sinterkoelers kansen zag om de dossiers een duwtje in de goede richting te geven. Echter, vier dagen later dient hij zijn ontslag in, waardoor de vraag naar voren komt wat de exacte reden voor dit vertrek is. Welke veenbrand woedt er bij de Omgevingsdienst?

Hoe is het gesteld met de professionaliteit en de communicatie bij de Omgevingsdienst?

De PVV wil dat alles tot op de bodem wordt uitgezocht en daarom zou onze fractie graag zien dat op korte termijn een openbare hoorzitting wordt georganiseerd, waarbij alle relevante partijen worden uitgenodigd, waaronder voormalig gedeputeerde Tekin, Tata Steel en uiteraard de Omgevingsdienst.

Graag een reactie van de gedeputeerde.

Behalve vandaag, heeft Provinciale Staten het afgelopen jaar vaker gesproken over milieuproblematiek bij Tata Steel en dan doel ik op de zorgwekkende grafietregens.

Een heel ander punt, maar eveneens enorm belangrijk is dat Tata Steel ook een belangrijke economische functie heeft, met name qua werkgelegenheid voor de regio. Zo dreigt er een massaontslag bij Tata Steel, aangezien vorige maand werd aangekondigd dat er in Nederland 1.600 banen gaan verdwijnen.

En voorzitter, dan hebben we het nog niet eens over de banen die verloren gaan bij andere sectoren door dit massaontslag. Voor de regio IJmuiden zou dit scenario dus een sociaal-economische ramp betekenen en wij zouden dan ook graag van de gedeputeerde willen weten wat er gedaan wordt door het college om zoveel mogelijk banen te sparen.

Tot zover voorzitter.

  • Hits: 1321