• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen "Duidelijkheid inzake Duinpolderweg"

Het lid M. Deen (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

Uit een artikel van het Leidsch Dagblad (*) blijkt dat de provincie Zuid-Holland de regie over de Duinpolderweg overneemt van de provincie Noord-Holland en dat in de laatste stuurgroepvergadering is besloten om een milieueffectrapportage (MER) uit te gaan voeren, teneinde het project van de grond te krijgen.

Uw College besloot vorig jaar om de voor de Duinpolderweg uitgetrokken 80 miljoen daar niet meer voor te reserveren en te gaan overleggen met de Noord-Hollandse partijen over hoe het verder moet of kan waarbij het Noord-Hollandse belang centraal wordt gesteld.

Inzake de in het project opgenomen nieuwe verbinding tussen de Tweede Poellaan in Lisse en de A44 bij het Noord-Hollandse Abbenes gaan de gemeenten Lisse en Teylingen, alsmede de provincie Zuid-Holland ervan uit dat deze er uiteindelijk wel komt.

En de Haarlemmermeerse wethouder Marja Ruigrok heeft in de stuurgroep uitgesproken dat het verleden jaar gesloten compromis onverkort en in zijn geheel moet worden uitgevoerd, wat lijkt te botsen met het standpunt van de Haarlemmermeerse gemeenteraad, aangezien die tegen het doortrekken van de Nieuwe Bennebroekerweg nabij Zwaanshoek is (uw College investeert in een verdubbeling van de Nieuwe Bennebroekerweg) en neigt naar de zuidelijke variant, waardoor de nieuwe oost-westverbinding door het bedrijventerrein Horst ten Daal (gemeente Hillegom) gaat lopen.

De PVV is van mening dat er inzake de politiek en maatschappelijk zeer gevoelig liggende Duinpolderweg zoveel mogelijk transparantie moet zijn en daarom wil ondergetekende aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen stellen:

1) Is er inmiddels al overleg geweest met de Noord-Hollandse belanghebbenden over hoe het verder moet en kan inzake de Duinpolderweg? Zo ja, kunt u zo gedetailleerd mogelijk aangeven wat uit deze overleggen is voortgekomen? Zo nee, wanneer gaat er dan overleg plaatsvinden?

2) Wat zijn de (mogelijke) gevolgen voor de provincie Noord-Holland (in de breedste zin van het woord) nu onze zuiderburen de regie van het project naar zich toetrekken? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Kunt u aangeven wat de laatste stand van zaken is met betrekking tot de in het project opgenomen nieuwe verbinding tussen de Tweede Poellaan in Lisse en de A44 bij Abbenes, alsmede de zuidelijke variant? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.


M. Deen
PVV Noord-Holland


BRON

(*) https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20191230_58569921/zuid-holland-neemt-regie-over-de-duinpolderweg?utm_source=google&utm_medium=organic 

 • Hits: 1257