• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Inbreng bij de bespreking van Onderzoeksagenda vervolg Regionaal OV Toekomstbeeld Noord-Holland en Flevoland (PS-vergadering, 8-3-2021)

Voorzitter, vandaag stelt Provinciale Staten de onderzoeksagenda (ROVT) Noord-Holland en Flevoland vast en zoals de PVV al eerder heeft aangegeven kan onze fractie zich vinden in de zes onderscheiden criteria waar ambities aan worden getoetst, zoals ‘haalbaarheid’, ‘zicht op financiering’ en ‘bestaande energie’.

Tevens ondersteunt onze fractie het uitgangspunt dat het OV-netwerk in 2040 dekkend en voor iedereen toegankelijk moet zijn, maar wat ons betreft hoeft bij het OV-netwerk geen aandacht te zijn voor de energietransitie en klimaatdoelstellingen. De focus moet liggen of dekkingsgraad, toegankelijkheid en betaalbaarheid.

De PVV wil nogmaals benadrukken dat wat onze fractie betreft niet zo nodig een ‘modal shift’ hoeft plaats te vinden, waarbij OV en fiets naar voren worden geschoven als ‘aantrekkelijk’ alternatief voor de auto. Vaak is dat gewoon niet zo. De meeste Noord-Hollanders reizen immers graag met de auto en daar moet altijd rekening mee worden gehouden.

Voorzitter, onze fractie wil voor de zekerheid nog wel een vraag stellen aan de gedeputeerde.

Op blz. 8 van de onderzoeksagenda staat bij de ambities die onder categorie 1 vallen: doorstromingsmaatregelen N5 bus Heemstede – Zandvoort.

Nu is onze fractie een aantal dagen geleden attent gemaakt op een verkennend onderzoek van de provincie Noord-Holland uit 2007 naar de haalbaarheid van een snelle busverbinding tussen Zandvoort en Schiphol.

Op blz. 8 staan de belangrijkste conclusies uit de vervoerwaardestudie en de eerste luidt als volgt:

“Het realiseren van een snelle busverbinding tussen Zandvoort en Heemstede-Oost (tot Heemsteedsedreef) is een probleem. De snelheid van 30 km/h is in de huidige situatie niet haalbaar, omdat de bus zich op veel plaatsen moet mengen met het autoverkeer. Met doorstromingsmaatregelen is de situatie iets te verbeteren (zie hoofdstuk 3), maar een snelheid vergelijkbaar met de Zuidtangent is op dit gedeelte niet te realiseren.”

En verderop staat:

“Een nieuwe directe busverbinding tussen Zandvoort en Schiphol trekt weinig extra reizigers op het traject tussen Zandvoort en Heemstede.”

Kan de gedeputeerde aangeven, kijkende naar de genoemde conclusies, waarom het interessant zou zijn om dit jaar opnieuw doorstromingsmaatregelen te onderzoeken tussen Zandvoort en Heemstede?

Omdat deze vraag eigenlijk een technische ‘commissievraag’ is, heeft onze fractie er geen enkel probleem tegen om schriftelijk antwoord te krijgen.

Voor zover voorzitter.

  • Hits: 2271