• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Inbreng bij de Actualiteit Tata Steel (PS-vergadering, 12-4-2021)

Voorzitter, de PVV schrok ook van de berichtgeving dat Tata Steel kwik loost in het riool zonder benodigde vergunning.

Alsof dat al niet erg genoeg is, blijkt tevens dat begin 2019 door de Omgevingsdienst om een lijst is gevraagd van alle zeer zorgwekkende stoffen die het staalbedrijf via afvalwater in het gemeentelijk riool loost, maar dat pas eind vorig jaar en in januari dit jaar overzichten zijn verstrekt.

En voorzitter, die blijken ook nog eens onvoldoende gegevens te bevatten. Bovendien zouden rapportages onvolledig zijn.

Maar uit de rapportages blijkt wel dat slechts bij 17 van de 213 zogeheten emissiepunten maatregelen zijn genomen om de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) te reduceren.

Een ronduit bizarre en ontoelaatbare gang van zaken.

Voorzitter, de Omgevingsdienst heeft Tata Steel een week de tijd gegeven om te laten weten welke maatregelen worden genomen om aan de eisen te voldoen. Dat was eind maart.

Hoe staat het daarmee en welke maatregelen gaan er richting Tata Steel genomen worden? Immers, het gevoel bekruipt onze fractie dat de Omgevingsdienst nog steeds geen harde vuist kan maken richting het bedrijf, wanneer dat nodig is.

Graag een reactie van de gedeputeerde.

Voorzitter, en dan de brand bij Tata op 28 maart jongstleden, waarbij de omgevingsdienst pas na bijna een uur op de hoogte werd gesteld.

Volgens Tata Steel kwam dit door een menselijke fout; iemand zou het te laat hebben gemeld. Maar was er dan geen protocol aanwezig of was daar bij het personeel geen kennis van? Het voelt vreemd aan dat deze enorme brand zo lang heeft kunnen duren, voordat er een belletje richting de Omgevingsdienst ging.

De Omgevingsdienst heeft opdracht aan Tata Steel gegeven om de brand te onderzoeken en onze fractie is benieuwd naar de uitkomsten. Zijn deze er al?

Voorzitter, ik ga afronden. De PVV onderkent de belangrijke economische waarde van Tata Steel voor de regio, maar vindt wel dat er hard mag worden opgetreden wanneer stelselmatig zaken niet goed gaan. En dat lijkt hier helaas het geval te zijn.

Voor zover voorzitter.

  • Hits: 1256