• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Inbreng bij de bespreking van de Kaderbrief 2022 (PS-vergadering, 28-6-2021)

Voorzitter, vandaag bespreken we de Kaderbrief 2022 die als basis moet gaan dienen voor de Programmabegroting 2022 die later dit jaar uitgebreid wordt besproken. Onze fractie zal het vandaag daarom kort houden.

Wat onze fractie betreurt, is dat ook in deze Kadernota het duurzaamheidsevangelie weer dominant doorklinkt, bv. via de doelen die vallen onder het operationele doel ‘bijdragen aan de energietransitie’.

Voorzitter, dat gaat de Noord-Hollandse burger weer veel belastinggeld kosten, net als het onrealistische streven om in 2050 een 100% circulaire economie te behalen.

Zo valt in de Kadernota te lezen dat voor de resterende jaren 2024 en 2025 in totaal bijna 2,5 miljoen euro wordt gevraagd, waarbij terloops ook nog even wordt vermeld dat acties zo nodig worden aangescherpt op basis van de ervaringen tot en met 2023. De PVV houdt haar hart vast…

Voorzitter, waar onze fractie voorzichtig positief tegenover staat, is het door gedeputeerde Pels voorgestelde proces dat alle partijen ideeën kunnen aandragen inzake de besteding van mogelijk vrijkomende middelen uit het rekeningresultaat. GS zal deze dan tijdig van advies voorzien, zodat ze kunnen worden besproken tijdens de commissiebehandeling van de programmabegroting. We zijn benieuwd hoe dat gaat uitpakken, zeker als oppositiepartij zijnde.

De PVV heeft 1 voorstel voor deze procedure. Onze fractie is van mening dat één van de grootste maatschappelijke problemen op dit moment de enorme woningnood is en daarom dient onze fractie, samen met Ja21 en 50PLUS/PvdO een motie in met het dictum:

Roept het College op om in kaart te brengen waar mogelijkheden liggen om met een financiële impuls de woningbouwproductie en binnenstedelijk bouwen extra te stimuleren.

Voor zover voorzitter.

  • Hits: 1280