• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen "Provincie moet zich hard uitspreken tegen nu al werken met spreidingswet"

Het lid M. Deen (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting

In een bericht van RTL Nieuws valt te lezen dat uit een vertrouwelijke brief aan de provinciale regietafel van demissionair minister De Jonge (Binnenlandse Zaken) en demissionair staatssecretaris Van der Burg (Asiel) blijkt dat het demissionaire kabinet een voorstel van de gemeente Amsterdam steunt om 1.200 asielzoekers op te vangen in ruil voor het schrappen van het huisvesten van 1.200 statushouders.
Die taak zou dan terechtkomen bij andere Noord-Hollandse gemeenten.

Saillant detail is dat een dergelijke uitruil momenteel niet mogelijk is en pas op tafel komt als de spreidingswet door de Eerste Kamer is aangenomen. Maar de Senaat bespreekt de wet pas op 16 januari.

De PVV is verbijsterd over deze gang van zaken en daarom wil ondergetekende onderstaande vragen aan het College stellen.

Vragen

1) Deelt u de mening dat deze gang van zaken een schoffering is van de kiezer, die bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen massaal op partijen heeft gestemd die een heel ander migratiebeleid voorstaan? Zo nee, waarom niet?

2) Deelt u de mening dat deze gang van zaken het beeld bevestigt dat de gemeente Amsterdam de andere Noord-Hollandse gemeenten probeert te domineren wat niet bijdraagt aan de bestuurlijke verstandhoudingen in onze provincie? Zo nee, waarom niet?

3) Deelt u de mening dat deze gang van zaken een harde klap in het gezicht is van de vele woningzoekenden in onze provincie die al jaren op een wachtlijst staan en nu waarschijnlijk nog langer moeten wachten op een woning? Zo nee, waarom niet?

4) Deelt u de mening dat het niet staatsrechtelijk te verkopen is dat een (nog) niet aangenomen wet wordt uitgevoerd? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Bent u bereid bij de provinciale regietafel, alsmede richting het demissionaire kabinet aan te geven dat deze gang van zaken volstrekt onacceptabel is, gezien de verstrekkende maatschappelijke gevolgen, waaronder een verdere ondermijning van het vertrouwen in de politiek & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.


M. Deen
PVV Noord-Holland

 

BRON

(*) https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5427808/asielzoekers-statushouders-amsterdam-spreidingswet-kabinet

  • Hits: 739