• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "Geen extra asielzoekers in Noord-Holland!"

Het lid J.J.A.M. van Hooff (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

In het artikel “Asielstroom onhoudbaar” uit de Telegraaf van 18 augustus 2015, komt naar voren dat volgens staatssecretaris Dijkhoff (VVD) er wekelijks maarliefst 1.700 nieuwe asielzoekers ons land binnenkomen en dat het aantal asielzoekers over heel 2015 waarschijnlijk ver boven de 30.000 zal uitkomen. Ofwel, een goedgevulde Amsterdam Arena aan extra asielzoekers.

Dijkhoff verwacht zelfs dat het einde nog lang niet in zicht is.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning en komend jaar wordt er van hen verwacht dat 20.000 asielzoekers een woning krijgen toebedeeld. Ook Noord-Hollandse gemeenten worden natuurlijk geconfronteerd met deze problematiek. Tevens is er in Noord-Holland een aantal gemeenten dat een asielzoekerscentrum heeft.

De Partij Voor de Vrijheid maakt zich ernstige zorgen dat de enorme instroom van extra asielzoekers gaat resulteren in nieuwe of uitbreiding van bestaande asielzoekerscentra in Noord-Hollandse gemeenten en dat op langere termijn alle gemeenten in Noord-Holland worden geconfronteerd met het moeten huisvesten van nog meer asielzoekers met een verblijfsvergunning, met alle sociaal-economische gevolgen van dien.

Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1) Bent u bekend met het artikel uit de Telegraaf? (1)

2) Zijn er momenteel concrete plannen of plannen in de maak om in Noord-Holland extra asielzoekers op te vangen? Zo ja, waar precies en hoeveel? En mochten er plannen zijn, kunt u dan ook aangeven of het gaat om nieuwe of bestaande asielzoekerscentra?

3) Bent u bereid om zo snel mogelijk contact op te nemen met staatssecretaris Dijkhoff en met Noord-Hollandse gemeenten om aan te geven dat wat GS betreft, er geen extra asielzoekers worden opgevangen in de provincie Noord-Holland, omdat u net als de PVV kiest voor de identiteit, leefbaarheid en veiligheid in Noord-Hollandse gemeenten?

4) Als u niet genegen bent om aan te geven dat er, wat GS betreft, geen extra asielzoekers worden opgevangen in de provincie Noord-Holland, mogen we er dan van uitgaan dat u bereid bent om uw woning open te stellen voor asielzoekers?

J.J.A.M. van Hooff
PVV Noord-Holland

(1) “Asielstroom onhoudbaar” (Telegraaf, 18-8-2015)


Asielstroom onhoudbaar – De Telegraaf

18 augustus 2015

IND werkt weekenden door met honderd man extra

Van onze parlementaire redactie Den Haag

De instroom van asielzoekers stijgt zo hard dat het kabinet noodmaatregelen moet nemen, ook omdat een daling nog lang niet in zicht is. Omdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) die toestroom amper kan verwerken, krijgt deze er met spoed nog eens honderd medewerkers bij. De dienst gaat ook in het weekend werken en er komen verhoorkamers bij. Ook de vreemdelingenpolitie maakt extra personeel vrij om asielzoekers te registreren. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) krijgt extra locaties.

Wekelijks komen er in ons land 1700 nieuwe asielzoekers bij, zo meldt staatssecretaris Dijkhoff in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat vooral om Syriërs en Eritreërs. Dit jaar zal het aantal asielzoekers naar verwachting ver boven de 30.000 van vorig jaar komen. Komend jaar moeten er ruim 20.000 asielzoekers met een verblijfsvergunning door de gemeenten worden ondergebracht in gewone woningen.

Dijkhoff schrijft onomwonden dat het einde nog lang niet in zicht is en dat hij er ook niet van uit kan gaan dat de maatregelen voldoende zijn.

In de Kamer is verontrust gereageerd. „De instroom is exorbitant hoog”, vindt VVD-Kamerlid Azmani. „Er is een vluchtelingencrisis in Europa. Dit hebben wij al voorspeld. Het systeem van opvang is onhoudbaar. De EU is bezig met brand blussen, terwijl de oorzaak moet worden weggenomen.”

(c) De Telegraaf 2015 alle rechten voorbehouden

 • Hits: 2388