• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Motie vreemd "Behoud provinciale bijdrage Stichting Comité Herdenking Februaristaking 1941"

Provinciale Staten van Noord-Holland,

Datum: 28 september 2015
Onderwerp: behoud provinciale bijdrage Stichting Comité Herdenking Februaristaking 1941

Motie vreemd aan de orde van de dag

Constaterende dat:

• het College voornemens is de provinciale bijdrage van 5.000 Euro aan het Comité Herdenking Februaristaking 1941 in te trekken vanaf 2016;
• de provinciale bijdrage bijna een kwart bedraagt van de begroting van genoemd comité en wordt gebruikt om de herdenking bekendheid te geven in gebieden buiten Amsterdam, waar in 1941 ook gestaakt is;
• de bijdrage voor genoemd comité kwam op basis van een breed gedragen verzoek van Provinciale Staten in 2009 tot stand;
• de herdenking in 2016, het jaar dat het College de provinciale bijdrage wil intrekken, de 75ste herdenking is en dus een bijzonder jubileumjaar.

Overwegende dat:

• antisemitisme helaas nog welig tiert in de Noord-Hollandse samenleving;
• docenten op middelbare scholen steeds meer problemen ervaren, als men de Holocaust wil bespreken;
• deze herdenking van groot belang is om ook jongere generaties te laten zien wat gewelddadige geloofsideologieën voor ongelooflijk leed kunnen aanrichten.

Roept het College op om:

• de provinciale bijdrage van 5.000 Euro niet in te trekken vanaf 2016, maar te behouden;
• ook voor de komende jaren de provinciale bijdrage van 5.000 Euro in stand te houden.

En gaan over tot de orde van de dag.

I. Bezaan PVV N-H
N. Kaptheijns PVV N-H
D.J. van der Sluijs PVV N-H

  • Hits: 3357