• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Spreektekst motie vreemd "Behoud provinciale bijdrage Stichting Comité Herdenking Februaristaking 1941" (PS-vergadering 28-9-2015)

Geachte voorzitter,

Op 25 februari 1941 was Amsterdam in de greep van een algemene werkstaking.
In de hoofdstad kwam die dag het openbaar vervoer tot stilstand en werd bij nagenoeg alle andere gemeentelijke diensten het werk neergelegd. In de hele stad werden winkels en kantoren gesloten.
Duizenden mensen bewogen zich die dag door het centrum van de stad.

Aanleiding tot deze algemene werkstaking was dat WA-ers (soldaten van de NSB) vanaf eind 1940 in Amsterdam stelselmatig joden begonnen lastig te vallen met pesterijen en geweld.

Op 19 februari 1941 bestormden manschappen van de Grüne Polizei ijssalon Koco in de Van Woustraat. Toen zij al schietend binnendrongen spoot hen ammoniak uit een fles in het gezicht.

In het weekend van 22 en 23 februari vonden hierop vervolgens represailles in de jodenbuurt plaats.

SD-ers en WA-ers trapten de deuren van huizen in.
Er werden bloedhonden op joodse mensen losgelaten.
Jonge joodse mannen werden naar het Jonas Daniël Meijerplein geranseld en 427 van hen, in de leeftijd van 18 tot 35 jaar, werden als gijzelaars meegenomen.
Zij werden naar Buchenwald en Mauthausen gedeporteerd, alwaar zij binnen een jaar aan mishandeling en ontberingen stierven.

Deze mensenjacht in de jodenbuurt wekte hevige verontwaardiging op onder de Amsterdamse bevolking en werd zo de directe aanleiding tot de Februaristaking.

Onze bezetters waren verbijsterd. Het was nog nooit voorgekomen, dat tegen antisemitisme en jodenvervolgingen werd gestaakt.
De bezettingsautoriteiten namen hun toevlucht tot een reeks hardvochtige maatregelen. Zij konden echter niet verhinderen, dat de staking naar de Zaanstreek, Kennemerland, Utrecht, Hilversum en Weesp oversloeg.

De Februaristaking is de geschiedenis ingegaan als een van de grootste verzetsdaden in de strijd tegen het Nazisme.

De jaarlijkse herdenking op 25 februari is van groot belang, niet alleen om de dappere stakers en alle slachtoffers te herdenken, maar ook omdat antisemitisme onder bepaalde bevolkingsgroepen helaas nog steeds springlevend is. Daarom dienen wij een motie in met het dictum:

• de provinciale bijdrage van 5.000 Euro niet in te trekken vanaf 2016, maar te behouden;
• ook voor de komende jaren de provinciale bijdrage van 5.000 Euro in stand te houden.

En gaan over tot de orde van de dag.

  • Hits: 2750