• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Motie vreemd "Huis van Hilde"

Provinciale Staten van Noord-Holland,

Datum: 26-5-2015
Onderwerp: Huis van Hilde

Motie vreemd aan de orde van de dag

Constaterende dat:

- Huis van Hilde begin 2015 in Castricum haar deuren heeft geopend;

- Bezoekers vanaf 5 jaar en ouder entree dienen te betalen; van 2 tot 5 euro per persoon;

- Houders van een Museumjaarkaart, Cultureel Jongeren Paspoort en/of andere Cultuurpas geen recht hebben op vrije toegang;

- Huis van Hilde weliswaar geen museumstatus heeft, maar wel museale taken uitoefent;

- Bezoekers van Huis van Hilde door deze museale taken nog meer betrokken worden bij cultureel erfgoed en cultuurhistorie;

- Het bevorderen en verspreiden van kennis over archeologie ook museale/ cultuureducatieve taken zijn.

Overwegende dat:

- Het aanbeveling verdient - en in de rede ligt - dat de eigenaar/exploitant van het Huis van Hilde, in deze de Provincie Noord-Holland, kosteloos toegang geeft aan houders van een Museumjaarkaart en/of van andere culturele passen, zoals het Cultureel Jongeren Paspoort;

- Passen zoals hiervoor genoemd immers worden verstrekt om museumbezoek en cultuurparticipatie te bevorderen;

- Huis van Hilde bijdraagt aan de promotie van toerisme, recreatie en cultuur.

Verzoekt het College:

Te onderzoeken of het Huis van Hilde de museale status kan krijgen.

En gaan over tot de orde van de dag.

Mw. I. Bezaan

  • Hits: 2850