• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "Onder toezicht staande gemeente Langedijk smijt geld over de balk inzake opvang asielzoekers"

Het lid N. Kaptheijns (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

Uit het bericht “Verbazing over hoge kosten crisisopvang” (*) uit het Noordhollands Dagblad van 17 december 2015, komt naar voren dat de opvang van 185 asielzoekers van 20 tot 29 november 2015 in sporthal Geestmerambacht in de gemeente Langedijk maar liefst 205.100 Euro heeft gekost.

Dit komt neer op een bedrag van 123 Euro per asielzoeker per nacht; twee asielzoekers kosten dus 246 Euro per nacht. Echter, twee asielzoekers laten overnachten in een luxe tweepersoons hotelkamer van het 5-sterren Hilton hotel te Amsterdam is nog een stuk goedkoper, namelijk 196,35 Euro (zie bijlage).

Alsof dit niet erg genoeg is, blijkt er ook een enorm gat in de begroting te zijn geslagen van circa 50.000 Euro, dat de gemeente wil gaan opvullen met geld uit het potje “Onvoorziene uitgaven”. Echter, de uiteindelijke eindafrekening moet nog komen, dus dat bedrag zou nog verder kunnen stijgen. De burgemeester van Langedijk, dhr. Cornelisse (CDA) gaf aan dat hij de provincie om toestemming heeft gevraagd, omdat de gemeente onder toezicht staat.

De Partij Voor de Vrijheid maakt zich zorgen over dit onverantwoord strooien met belastinggeld om asielzoekers op te vangen.

Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1) Heeft burgemeester dhr. Cornelisse toestemming gevraagd aan de provincie om het gapende gat van circa 50.000 Euro te kunnen opvullen met geld uit het potje "Onvoorziene uitgaven"? Zo ja, op welke gronden is die toestemming verleend? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Om welke reden(-en) staat de gemeente Langedijk onder toezicht bij de provincie? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Is er al meer duidelijk over de uiteindelijke eindafrekening? Zo ja, hoe hoog is het totale bedrag dat is uitgegeven aan de opvang van de 185 asielzoekers en de uiteindelijke overschrijding van de geraamde kosten?

4) Zijn er meer Noord-Hollandse gemeenten die onder toezicht staan en hebben aangegeven extra kosten te hebben gemaakt en deze willen halen uit potjes ala "Onvoorziene uitgaven"? Zo ja, welke gemeenten waren dit, voor welke bedragen en wat waren de besluiten (met argumentatie)?

5) Deelt u de mening dat het absoluut niet te verkopen is aan de Noord-Hollandse burgers dat er blijkbaar gemeenten zijn die geen flauw benul hebben van wat de opvang van asielzoekers kost en uit de pan rijzende extra kosten willen halen uit potjes die voor noodgevallen bedoeld zijn? Graag een gemotiveerd antwoord.

6) Deelt u de mening dat 205.100 Euro aan gemeenschapsgeld voor de opvang van 185 asielzoekers voor 9 dagen een gotspe is? Zo nee, waarom niet?

N. Kaptheijns
PVV Noord-Holland

(*) “Verbazing over hoge kosten crisisopvang” (Noordhollands Dagblad, 17-12-2015)

Prijs_overnachting_2_personen_in_5-sterren_Hilton_hotel_te_Amsterdam.jpg

 • Hits: 2483