• Historisch Medemblik
  Het tegenwoordig stadsgezicht van historisch Medemblik...
 • Overlast windmolens
  Door de overlast van windmolens raken mensen hun huis niet meer kwijt.
 • Windmolens FLOP!
  Molen rechts TOP, molen links FLOP (Medemblik)
 • Windmolen formaat
  Zo groot is dus een windmolen; bestelbus net een Dinky Toys (Medemblik) (Foto: Michel van Bergen)

AANGENOMEN_Motie "totale projectkosten vermelden op borden van projecten met meerdere stakeholders"

De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op 6 november 2017, hebben kennisgenomen van de Statenvoordracht Begroting 2018,

Constaterende dat:
• naar aanleiding van de aangenomen motie M27 (PS 23-6-2014) sinds 1 januari 2015 de totale projectkosten worden vermeld op de borden die geplaatst worden bij openbare/publieke werken of projecten en kunstprojecten die de provincie Noord-Holland uitvoert;
• er ook openbare/publieke werken of projecten en kunstprojecten zijn waar niet alleen de provincie Noord-Holland bij de uitvoering is betrokken, maar ook andere stakeholders.

Overwegende dat:
• inzake totale projectkosten van openbare/publieke werken of projecten en kunstprojecten waar niet alleen de provincie bij de uitvoering betrokken is, ook gestreefd moet worden naar optimale transparantie.

Roept het College op om:
• bij projecten waarbij meerdere stakeholders zijn betrokken bij de uitvoering in overleg te gaan met betreffende stakeholders om (na hun goedkeuring) ook daar de totale projectkosten op de borden te vermelden.

En gaan over tot de orde van de dag.

I. Bezaan                   PVV N-H
D.J. van der Sluijs    PVV N-H