• Historisch Medemblik
  Het tegenwoordig stadsgezicht van historisch Medemblik...
 • Overlast windmolens
  Door de overlast van windmolens raken mensen hun huis niet meer kwijt.
 • Windmolens FLOP!
  Molen rechts TOP, molen links FLOP (Medemblik)
 • Windmolen formaat
  Zo groot is dus een windmolen; bestelbus net een Dinky Toys (Medemblik) (Foto: Michel van Bergen)

Schriftelijke vragen "Wachttijden sociale huurwoningen in Noord-Holland asociaal lang"

Het lid N. Kaptheijns (PVV) en het lid M.S. Ludriks (PVV) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Toelichting:

In een artikel van regiopurmerend.nl (*) op 15 november 2018 valt te lezen dat uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat de wachttijden voor sociale huurwoningen in Noord-Hollandse gemeenten angstaanjagend lang zijn.

De tien gemeenten in Nederland met de langste wachttijd liggen allemaal in de provincie Noord-Holland. Niet een feitje om als provincie Noord-Holland trots op te zijn. Dit zijn de alarmerende cijfers:

1. Wormer 29,4 jaar;
2. Hoofddorp 23,8 jaar;
3. Amstelveen 21,8 jaar;
4. Diemen 21,3 jaar;
5. Assendelft 19,6 jaar;
6. Nieuw-Vennep 19,1 jaar;
7. Uithoorn 18,8 jaar;
8. Aalsmeer 17,5 jaar;
9. Purmerend 17,3 jaar;
10. Koog aan de Zaan 16,8 jaar.

Uit het onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat 20% van de sociale huurwoningen niet op basis van inschrijftijd worden verhuurd, maar op basis van urgentie. Behalve mensen die uit een zorginstelling komen of mensen wiens bestaande huis wordt gesloopt, vallen daar ook statushouders onder. Bijna alle gemeenten in Nederland verlenen nog steeds urgentie aan statushouders, terwijl dit juridisch helemaal niet hoeft.

Volgens Aedes (de vereniging van woningcorporaties) heeft het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer afgesproken dat er in Nederland 31.000 sociale huurwoningen per jaar gebouwd moeten worden, maar waarschijnlijk worden er slechts 15.000 woningen opgeleverd, nog niet eens de helft.

Woningcorporaties zouden onvoldoende financiële middelen hebben voor grootschalige nieuwbouw, omdat ze sinds een aantal jaar veel vennootschapsbelasting moeten betalen en er te weinig bouwlocaties zijn.

De Partij voor de Vrijheid vind het volstrekt onaanvaardbaar dat veel Noord-Hollanders soms wel decennia moeten wachten op een sociale huurwoning en daarom stellen ondergetekenden de volgende vragen aan het College:

1) Kunt u aangeven (graag per jaar) hoeveel Noord-Hollandse sociale huurwoningen in de afgelopen Statenperiode naar statushouders zijn gegaan? Zo nee, waarom niet?

2) Kunt u aangeven hoeveel nieuwe sociale huurwoningen er in Noord-Holland gebouwd zouden moeten worden om aan de vraag te kunnen voldoen en hoeveel daarvan is gerealiseerd? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Kunt u zo precies mogelijk aangeven of er op dit moment ook te weinig bouwlocaties zijn in Noord-Holland en wat daar de oorzaken van zijn? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Kunt u zo precies mogelijk aangeven wat de zes Regionale Actieprogramma’s tot nu toe hebben bijgedragen aan het oplossen van de enorme wachtlijsten in Noord-Hollandse gemeenten? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Bent u bereid aan het kabinet kenbaar te maken dat de vennootschapsbelasting zo snel mogelijk verlaagd moet worden of gecompenseerd, zodat woningcorporaties meer geld in kas hebben om broodnodige nieuwe sociale huurwoningen te bouwen? Zo nee, waarom niet?

6) Bent u bereid, gezien de enorme woningnood, culturele en sociaal-economische problemen met statushouders, om alle Noord-Hollandse gemeenten een brief te sturen waarin u aangeeft dat zij de voorrang voor statushouders gewoon kunnen schrappen, alsmede dat de provincie niet meer de taakstelling handhaaft en bent u bereid inzake de interventieladder keihard te gaan lobbyen in Den Haag? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

7) Bent u ook bereid richting het Rijk aan te geven dat zij maximaal moet inzetten op het laten terugkeren van zogenaamde vluchtelingen naar veilige landen in de regio waar ze vandaan komen? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.


N. Kaptheijns 
PVV Noord-Holland

M.S. Ludriks 
PVV Noord-Holland


BRON

(*) https://regiopurmerend.nl/2018/11/15/wachttijd-sociale-huurwoning-in-purmerend-gemiddeld-173-jaar/