• Historisch Medemblik
  Het tegenwoordig stadsgezicht van historisch Medemblik...
 • Overlast windmolens
  Door de overlast van windmolens raken mensen hun huis niet meer kwijt.
 • Windmolens FLOP!
  Molen rechts TOP, molen links FLOP (Medemblik)
 • Windmolen formaat
  Zo groot is dus een windmolen; bestelbus net een Dinky Toys (Medemblik) (Foto: Michel van Bergen)

Inbreng inzake Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen 2020-2023 (PS-vergadering, 16-11-2020)

Voorzitter, de PVV kan het kort houden bij dit agendapunt. Met de meeste zaken zijn wij akkoord, maar zoals ook aangegeven tijdens de commissievergadering heeft onze fractie moeite met de voorgenomen duurzaamheidsambities die voor 2030 moeten aansluiten bij het op omvallen staande Klimaatakkoord van Parijs en het Nationale Klimaatplan.

Voor het invullen van deze ambities mag de belastingbetaler alleen al op dit onderdeel voor 2,5 miljoen euro de portemonnee trekken.

Voorzitter, behoudens dit onderdeel B kan de PVV instemmen met voorliggend besluit.

Dank u voorzitter.