• Historisch Medemblik
  Het tegenwoordig stadsgezicht van historisch Medemblik...
 • Overlast windmolens
  Door de overlast van windmolens raken mensen hun huis niet meer kwijt.
 • Windmolens FLOP!
  Molen rechts TOP, molen links FLOP (Medemblik)
 • Windmolen formaat
  Zo groot is dus een windmolen; bestelbus net een Dinky Toys (Medemblik) (Foto: Michel van Bergen)

Inbreng bij Statenvoordracht Voedselvisie 2020-2030 (PS-vergadering, 1-2-2021)

Voorzitter, allereerst:

Het opdringen van de eigen eetgewoonten aan anderen tot in de kantine van het provinciehuis aan toe, is wat de PVV betreft de wereld op zijn kop.

Dan voor wat betreft de voorliggende voedselvisie:

Het College stelt dat er ook tal van voorbeelden van bedrijven en ondernemers zijn die zich richten op niches en duurzaamheid weten te vermarkten.
Voorzitter, een prima zaak, zolang dit maar gebeurt zonder subsidie. Laat de Markt zijn werk doen.

In de visie valt te lezen dat een budget van € 6,1 miljoen is vrijgemaakt voor de uitvoering van de Voedselvisie, waaronder voor subsidieregelingen. Daar wordt de PVV bepaald niet enthousiast van en we zijn dan ook benieuwd naar de uiteindelijke uitwerking van de subsidieregelingen.

Vraag aan de gedeputeerde: worden deze subsidieregelingen ook meegenomen in de beleidsevaluatie?

Voorzitter, vind de PVV de gehele Voedselvisie slecht? Zeker niet. Zo vindt de PVV het voorkomen van voedselverspilling een goede zaak, evenals het waarborgen van dierenwelzijn en het bevorderen van het gebruik van regionale producten. Prima punten, ook in het licht van de economie ondermijnende coronacrisis.

Voor zover voorzitter.