"Bruggen en wegen elf miljoen duurder" (Haarlems Dagblad, 9-6-2017)

Haarlem Vijftien infrastructurele werken in Noord-Holland zijn in de laatste twee jaar elf miljoen euro duurder geworden dan geraamd. In een geval is de prijs zelfs 67 procent gestegen. Toch nemen Gedeputeerde Staten geen maatregelen, onzekerheden horen bij dergelijke projecten.

Liefst 4,9 miljoen euro is extra nodig voor de Leeghwaterbruggen bij Alkmaar. Een budgetoverschrijding van bijna 52 procent. Voor Marco Deen, Statenlid voor de PVV, reden om een overzicht van alle uit de hand gelopen projecten te vragen. Volgens hem zijn maatregelen nodig om zorgvuldiger met belastinggeld om te springen. Sinds het aantreden van het nieuwe provinciebestuur twee jaar geleden zijn vijftien projecten duurder geworden. In begrotingen wordt altijd al rekening gehouden met extra kosten, maar bij deze vijftien was dat onvoldoende en was 11,3 miljoen euro extra nodig. Dat terwijl voor deze klussen aan wegen en bruggen in totaal 212 miljoen euro was uitgetrokken. Daar staat tegenover dat voor 19 projecten minder geld nodig was. 48 kredieten lopen op schema. Met 67 procent aan budgetoverschrijding is de N520 in Haarlemmermeer koploper. Daar wordt volgend jaar een brug vervangen. De provincie wilde alleen haar deel vervangen, maar ook Haarlemmermeer pakt haar brugdeel aan. Dat leverde een nieuw, duurder ontwerp op. Ook zijn de kosten voor het verleggen van kabels en leidingen hoger. Oorspronkelijk ging de provincie uit van zes ton, dat is nu een miljoen geworden.

Drukste brug

In absolute kosten zijn de Leeghwaterbruggen koploper, gevolgd door een kruispunt bij Langereis (Opmeer) en een busbaan bij Schiphol-Oost. Maar voor al die gevallen heeft de provincie een sluitende verklaring. De Leeghwaterbruggen in de Ring om Alkmaar zijn de drukste bruggen van de provincie. In 2018 wordt een brug volledig vervangen, de andere krijgt deze zomer een nieuwe klep. Om verkeerschaos te voorkomen zijn extra maatregelen nodig en ook de aanbesteding viel duurder uit. Het budget van 9,5 miljoen steeg daardoor met 4,9 miljoen. De herinrichting van het kruispunt N241 bij Langereis was begroot op 6,6 miljoen, maar daar komt 2,6 miljoen bij (39 procent meer). Het ontwerp voor een ovale rotonde moest later worden aangepast. Problemen ook bij de busbaan langs Schiphol-Oost. Op het bouwterrein is PFOS in de bodem gevonden en die verontreiniging moest eerst worden weggehaald. Op het budget van 26,7 miljoen komt nog eens 2,6 miljoen. De busbaan in ’t Gooi wordt vier ton duurder vanwege investeringen in groen, maar op een budget van 110 miljoen valt dat mee. De reconstructie van de Velsertraverse kost geen 11 miljoen maar 12,2 miljoen omdat de aanneemsom en de bodemsanering hoger uitvielen.

Normaal

Overigens draait niet alleen de provincie op voor de extra kosten. Rijk, stadsregio Amsterdam, gemeenten en andere instanties betalen vaak ook mee. Een bandbreedte van 30 procent meer of minder uitgaven vinden GS normaal. Ondanks de zorgen van de PVV worden geen extra maatregelen getroffen.