"PVV bezorgd over aanleg windparken" (Schagen FM, 22-6-2017)

SCHAGEN – Statenvragen van de PVV over windparken voor de kust, naar aanleiding van berichten over schadeclaims die lopen in de honderden miljoenen euro’s.

Zo hebben alleen al in de wateren voor de Duitse kust acht windparken problemen bij de aansluiting op het elektriciteitsnet. Hiervoor moet een kabel worden aangelegd door zee en over land naar het hoogspanningsnet aan de wal. Problemen met kabels zouden goed zijn voor verreweg de meeste verzekeringsclaims.

De PVV wil van het provinciebestuur weten welke gevolgen de aanleg van windparken heeft voor de elektriciteitsvoorziening in Noord-Holland en wat de kosten zijn van eventuele voorzorgsmaatregelen en of deze kosten dan ook voor rekening komen van de provincie en burgers.

De PVV wil ook weten wat de gevolgen zijn van de elektromagnetische velden voor de gezondheid van mensen die eventueel in de nabijheid van kabels wonen of recreëren.