• Historisch Medemblik
  Het tegenwoordig stadsgezicht van historisch Medemblik...
 • Overlast windmolens
  Door de overlast van windmolens raken mensen hun huis niet meer kwijt.
 • Windmolens FLOP!
  Molen rechts TOP, molen links FLOP (Medemblik)
 • Windmolen formaat
  Zo groot is dus een windmolen; bestelbus net een Dinky Toys (Medemblik) (Foto: Michel van Bergen)

Inbreng bij de bespreking van de Kaderbrief 2023 (PS-vergadering, 4-7-2022)

Voorzitter, vandaag bespreken we de Kaderbrief 2023, die als basis moet gaan dienen voor de Programmabegroting 2023, die later dit jaar wordt besproken.

Voorzitter, en ik zeg dit zonder enig sarcasme: de PVV houdt haar hart vast. Want de druk op onze samenleving neemt op veel vlakken steeds verder toe en de spanningen in het land stijgen. Er is een groeiende onvrede bij de Nederlandse bevolking. En dat is zéér terecht.

Lees meer: Inbreng bij de bespreking van de Kaderbrief 2023 (PS-vergadering, 4-7-2022)