Dannij van der Sluijs - moties

De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op 6 november 2017, hebben kennisgenomen van de Statenvoordracht Begroting 2018,

Read More

De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op 6 november 2017, hebben kennisgenomen van de Statenvoordracht Begroting 2018,

Read More

De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op 9 oktober 2017

Read More