Dannij van der Sluijs - spreekteksten

Voorzitter, collega’s, overige aanwezigen en mensen thuis,

In de eerste plaats wil ik alle fracties en fractieleden bedanken voor de lieve reacties en medeleven op het overlijden van onze collega Jack Portegijs. Onze dank hiervoor.

Read More

Voorzitter,

De PVV Noord-Holland kan zich in veel punten van het natuurbeheerplan van de provincie vinden. Ook mijn fractie houdt van de natuur. In dat opzicht zijn ook wij een groene fractie. Er is echter 1 groot punt waar mijn fractie grote problemen mee heeft, ik heb dat ook in de commissie medegedeeld, en dat is het Nationaal Natuur Netwerk.

Read More

Voorzitter,

Ik wil het College bedanken voor de megaklus die zij hebben verricht: 44 moties beoordelen en voorzien van een preadvies. Dan gaat er weleens iets mis.

Read More