Dannij van der Sluijs - spreekteksten

Voorzitter, de energietransitie lijkt een wedstrijd te worden waarbij klimaatamateurs die denken iets van het klimaat te weten over elkaar heen vallen om vanuit hun onderbuikgevoelens meer, meer, meer idiote ideeën te verzinnen om de wereld van de ondergang te redden. Voorzitter dat baart mij grote zorgen.

Read More

Voorzitter,
Mijn fractie heeft met genoegen kennisgenomen van het voorstel dat GS aan de Staten doet betreffende een nieuwe Referendumverordening die weer helemaal up-to-date is. De piketpalen zijn figuurlijk geslagen.

Read More

Voorzitter,

Mijn fractie was content met het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer. Het gaf ons een goed beeld van wat daar gaande is. Ik heb de Randstedelijke Rekenkamer daar in de commissie ook mijn complimenten voor gegeven.

In de commissie is over de inhoud gesproken en ik heb namens mijn fractie aan gedeputeerde Loggen gevraagd om ons over de misstanden die het rapport aanduidt bij het Waddenfonds en de daarop genomen maatregelen naar aanleiding van de adviezen op de hoogte te houden.

Read More