Ilse Bezaan - moties

Provinciale Staten van Noord-Holland,

Datum: 28 september 2015
Onderwerp: behoud provinciale bijdrage Stichting Comité Herdenking Februaristaking 1941

Read More

Provinciale Staten van Noord-Holland,

Datum: 26-5-2015
Onderwerp: Huis van Hilde

Read More