Ilse Bezaan - spreekteksten

Voorzitter,

Dit Huis vormt het hart van de democratie in Noord-Holland. De Nederlandse vlag en de vlag van Noord-Holland symboliseren het denken, de cultuur, de normen en waarden, de vrijheid, de democratie die wij met zijn allen hier proberen uit te dragen.

Read More

Voorzitter,

Ik zal het vandaag kort houden.
Allereerst wil ik beginnen met het geven van een compliment aan de ambtelijke organisatie voor het werk dat aan deze begroting is besteed. De begroting zit technisch weer goed in elkaar, maar de Partij voor de Vrijheid zou andere keuzes gemaakt hebben.

Dat gezegd hebbende, werd mijn fractie van een aantal punten niet echt vrolijk.

Read More

Voorzitter,

Mijn fractie heeft met belangstelling kennis genomen van het accountantsrapport over de jaarrekening 2016. Complimenten voor een ieder die hier aan heeft meegewerkt.

Voorzitter, in de Jaarstukken staat keurig aangegeven binnen welke projecten de provincie actief is om extra werkgelegenheid te creëren en al dan niet als aanjager te fungeren. Echter, GS kon niet aangeven wat het netto-effect is.

Read More