Ilse Bezaan - spreekteksten

Voorzitter, vandaag bespreken we de beslissing m.b.t. het bezwaar inzake het besluit van PS dat het besluit tot vaststelling van de twee regionale energiestrategieën niet referendabel is.

En de PVV is ronduit teleurgesteld. Zo heeft de ‘onafhankelijke’ hoor- en adviescommissie advies uitgebracht, maar dat bevat helaas weinig échte kritiekpunten; het advies gaat helaas niet verder dan dat het besluit aangevuld moet worden met een motivering.

Read More

Voorzitter, de PVV is ook geschrokken van het onlangs gepubliceerde RIVM-rapport.
Daaruit bleek dat niet alleen het loodgehalte, maar ook het aantal kankerverwekkende pak-deeltjes onverantwoord hoog is en op termijn tot meer kankergevallen leidt bij mensen die hieraan worden blootgesteld.

Read More